20 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

SE POATE ACUMULA VECHIMEA DIN SPANIA LA PENSIE? DETALII ȘI ÎNDRUMĂRI

Gazeta de Spania a realizat un interviu cu atasatul pe probleme de Munca al Ambasadei Romaniei la Madrid, Cristina Florea. Interviul, fiind unul extrem de vast si cu informatie de interes pentru toti romanii din Spania, a fost impartit in patru teme majore sub forma unor episoade, pe care le vom  prezenta in pagina de Juridic al Gazetei de Spania.

Cele patru episoade contin urmatoarele teme:

  1. Ce obligatii au persoanele care incaseaza “subsidio” si vor sa paraseasca teritoriul Spaniei
  2. Se poate acumula vechimea din Spania la pensie? Cateva detalii!
  3. Firmele de plasare a fortei de munca! Detalii si informatii utile.
  4. Copiii romanilor rezidenti in straintate/Spania beneficiaza de alocatia de stat din Romania? Daca da, care sunt procedurile?

2. Gazeta de Spania: Se poate acumula vechimea din Spania la pensie? Cateva detalii!

Cristina Florea:În cazul persoanelor care au lucrat în mai multe state membre ale Uniunii Europene sau in Spatiul Economic European (si Islanda, Norvegia, Liechstenstein) si in Elvetia, drepturile de pensie se acordă atât cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare, cât şi ale legislaţiilor naţionale în vigoare în materie de pensii, persoanele interesate putând solicita obţinerea drepturilor de pensie în momentul îndeplinirii criteriilor legislaţiilor în vigoare ale statelor membre în care au desfăşurat activităţi profesionale pentru perioade de peste un an de zile.

Prin însumarea drepturilor datorate de fiecare stat pentru perioadele de activitate lucrate şi cotizate pe teritoriul său, un cetăţean care şi-a desfăşurat activitatea profesională în mai multe state europene obţine ceea ce se numeşte pensie comunitară (părţi din pensia totală plătite de fiecare stat conform perioadelor de cotizare).

Nu este necesar ca la momentul solicitării pensiei într-un stat solicitantul să îndeplinească simultan condiţiile necesare deschiderii drepturilor de pensie în toate statele membre în care a lucrat.

Astfel, datorită faptului că perioadele lucrate şi cotizate se însumează, cetăţeanul poate solicita dreptul de pensie in fiecare stat în momentul îndeplinirii vârstei cerute de legislaţia naţională a statului respectiv, chiar dacă nu îndeplineşte încă vârsta de pensionare în celelalte state în care şi-a desfăţurat activitatea.

O persoană pensionată deja pentru limită de vârstă în România îşi poate continua activitatea profesională în alt stat european, până împlineşte vârsta de pensie cerută de statul respectiv, moment în care poate adresa cerere de pensionare şi către autoritatea naţională competentă, pentru stabilirea dreptului pe care trebuie să îl primească în funcţie de perioada cotizată în acel stat.

Dacă o persoană a lucrat atât în România cât şi în Spania, la îndeplinirea vârstei de pensionare cerută de fiecare stat va depune cerere de pensionare pentru a beneficia de drepturi de pensie acordate de fiecare dintre state, calculate proporţional cu perioadele de cotizare realizate în fiecare din cele două sisteme de pensii.

Stagiul de cotizare prevăzut de lege pentru obţinerea drepturilor de pensie din sistemul public în  cazul lucrătorilor migranţi se calculează prin însumarea perioadelor de asigurare realizate în România cu cele de asigurare realizate în alte state membre în care solicitantul a desfăşurat activităţi profesionale şi confirmate ca atare, prin formulare europene, de instituţiile competente ale statelor membre implicate.

Drepturile de pensie comunitară sunt calculate proporţional cu perioadele de asigurare realizate în fiecare stat membru implicat (fiecare stat plăteşte partea de pensie pentru anii cotizaţi pe teritoriul său).

După ce instituţiile competente ale statelor membre implicate îşi comunică, prin intermediul formularelor standard de legătură, toate informaţiile necesare, acestea vor emite decizii proprii privind admiterea sau respingerea cererii de pensionare şi cuantumul pensiei, decizii pe care le vor comunica persoanei interesate şi/sau celeilalte/celorlalte instituţii competente.

Daca solicitantii au cotizat in alte tari europene dar nu au facut-o in Spania, unde sunt rezidenti acum, si deja au drept la pensie stabilit în celelalte ţări europene, pot cere transferul în Spania al acestor drepturi, iar dacă nu au încă vârsta de pensionare în unele din ţările în care au cotizat, vor beneficia de însumarea perioadelor de cotizare la momentul solicitării pensiei în fiecare stat de desfăşurare a activităţii.

Dacă între timp vor lucra şi în Spania, acele perioade se vor adăuga ca vechime perioadei lucrate în Spania, iar sumele datorate de fiecare stat pentru pensie se vor calcula conform perioadei cotizate în fiecare stat.

Cotizarea la sistemul de securitate socială în alte state poate fi utilă pentru rezidenţii străini în Spania nu doar pentru obţinerea pensiei, ci şi pentru acordarea unor ajutoare sociale condiţionate de o perioadă de cotizare minimă în UE (exp. – «subsidio para mayores de 55», condiţionat şi de o perioadă minimă de cotizare doar în Spania, dar şi de o perioadă minimă de cotizare generală, care se poate obţine din însumarea cotizării în celelalte state UE).