17 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

HOTĂRÂRILE JUDECĂTOREȘTI DIN STRĂINĂTATE TREBUIESC RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA

Hotărârile judecătorești emise de alte state trebuie să fie recunoscute în România, în caz contrar acestea nu au efect.

Ce înseamnă recunoaștere sau exequatur?! Exequatur-ul este o procedură judiciară prin care se cere recunoașterea pe teritoriul României a unei sentințe emise de un alt stat din Uniunea Europeană.

Procedura se face respectând regulile Noului Cod de Procedură Civilă din România și dispozițiilor legale. Hotărârile străine sunt hotărâri judecătorești ce au fost pronunțate de instanțe din alte state, ce și-au dovedit competența generală, teritorială și materială pentru a judeca cauza. Astfel, hotărârea emisă de o instanță dintr-un stat membru trebuie să fie definitivă potrivit legilor acelui stat. Dovada se va face printr-o serie de acte sau certificate de grefă emise de organele competente sau de instanțele ce au pronunțat-o. Documentele ce însoțesc cererea de recunoaștere au nevoie de traduceri efectuate de persoane autorizate și supralegalizare.

După înregistrarea cererilor de recunoaștere, instanțele competente din România vor verifica îndeplinirea exactă a acestor condiții, iar după verificare vor admite sau vor respinge cererea de recunoaștere. De asemenea trebuie precizat faptul că nu pot fi puse în executare hotărâri prin care s-au luat măsuri asiguratorii sau de executare provizorie. Procedura de recunoaștere , dacă este acceptată, are drept urmare imediată aplicarea hotărârii așa cum fusese dictată inițial iar efectele principale sunt forța executorie dar și cel al autorității de lucru judecat. Forța executorie a hotărârii nu se dobândește automat ci apare doar ca urmare a procedurii de recunoaștere. Hotărârile străine dobândesc forță executorie doar după obținerea recunoașterii prin exequatur, astfel, se va pune în mișcare forța de constrângere a statului. La rândul lor, organele de executare pot acționa doar după recunoaștere.

Ca exemplu al necesității recunoașterii putem vorbi despre sentințele de divorț date de către judecătoriile din Spania. Dacă nu s-a cerut recunoașterea lor expresă pe teritoriul României, la o instanța competentă, acestea nu au efect, adică divorțul în sine nu este recunoscut în România și un se va putea înregistra la Registrul Civil. Pentru evitarea problemelor ce pot apărea sau a introducerii unei noi acțiuni de divorț, este absolut necesară începerea procedurii de exequatur imediat după terminarea procesului în Spania sau în orice alt stat membru al Uniunii Europene.

Aceeași problemă apare și în momentul în care e nevoie de schimbarea actelor de stare civilă, procedură făcută prin Consulat sau personal la autoritățile competente din Romania.

Recomandarea noastră este ca procedura sa se facă prin avocat, pentru e evita probleme sau lungiri inutile ale procedurii, ori chiar respingerea cererilor de recunoaștere. Nu ezitați să ne contactați pentru detalii sau ajutor.

 

Andra Pococi, consilier juridic Credis Abogados Madrid

BIROUL DIN MADRID:Calle Valentín Beato, nº 24,3º Planta, Oficina 7, 28037, Madrid

Programări: +34 642.344.000 ; +34 642.777.727

Fix: +34 91.176.34.36

E-mail: credis@credisabogados.es

Web: www.credisabogados.es