23 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

PLATA RETROACTIVĂ A CONTRIBUȚIILOR LA PENSIE SE POATE FACE PÂNĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI 2018

Persoanele care nu au ajuns la vârsta de pensionare pot să-și plătească retroactiv contribuția la pensii pentru cinci ani, dacă au perioade în care n-au fost asigurați. Astfel, persoanele interesate pot să încheie contracte cu casele de pensii până la sfârșitul anului 2018.

Inițial, termenul limită până la care se puteau plăti contribuțiile retroactive la pensii era31 decembrie 2017 dar acesta a fost prelungit recent, prin intermediul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2017.

Această posibilitate  (de ”cumprare” a vechimii n.r.) este prevăzută de Legea nr. 186/2016, fiind valabilă doar pentru perioadele anterioare (în limita a cinci ani) în care cei interesați n-au fost asigurați nici în sistemul public de pensii, nici într-un alt sistem de asigurări sociale.

Conform legii 186/2016, ”perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de asigurări sociale sunt cele care se încadrează în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului de asigurare socială potrivit prezentei legi și ultimii 5 ani anteriori acestei date”.

Astfel, plățile retroactive se pot face pentru perioade care încep din octombrie 2011, în funcție de data încheierii contractului de asigurare.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de asigurare sunt, după caz:

  • actul de identitate al persoanei care urmează să beneficieze de asigurare, respectiv al mandatarului, în original și copie;
  • procura specială autentificată în condițiile legii, în cazul încheierii contractului prin mandatar;
  • declaraţia pe propria-răspundere, care se completează la sediul casei teritoriale de pensii.

 

Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată,corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

De reținut:

  • Suma cu titlu de contribuţie de asigurări sociale datorată în baza contractului de asigurare socială poate fi plătită în una sau mai multe tranşe lunare;
  • Suma reprezentând contribuţie de asigurări sociale datorată se actualizează cu indicele de inflaţie, conform prevederilor art. 6 alin.(2) din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei;
  • Plata contribuției se poate face în numerar, la casieria casei teritoriale de pensii, sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege, în contul deschis la Trezoreriea Statului pe seama casei teritoriale de pensii.