25 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

GHIDUL ALEGĂTORULUI PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

Alegătorii conștienți și bine informați reprezintă una din principalele condiții pentru garantarea desfășurării unor alegeri libere și corecte. Este important ca un alegător să-și cunoască drepturile sale electorale, aceasta ajutîndu-l să ia decizii corecte, pentru că alegerea de azi influențează rezultatul de mâine.

Ghidul de față oferă  alegătorilor o imagine completă asupra procesului electoral. Acesta vine cu informații utile în ajutorul alegătorilor, în care acesta va găsi răspunsuri concrete la multe întrebări ce țin de procedura de votare, modalități de votare și alte subiecte relevante.

Cine poate vota în străinătate?
Pot vota în străinătate la alegerile parlamentare cetăţenii români care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; [Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 208/2015]
 • au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv; [Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]
 • nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. [Art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 208/2015]

Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu, şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile. Documentele care atestă reşedinţa în străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin. [Art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]

Deasemenea, pot vota în străinătate şi:

 • personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
 • membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
 • militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate;
 • candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării.

VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ – INFORMAȚII GENERALE

 • Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este reglementată de Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.
 • Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă este o alternativă la votul în cadrul secției de votare și se realizează prin intermediul serviciilor poștale. [Art. 2 lit. b) din Legea nr. 288/2015]

Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondență numai cu respectarea caracterului egal, secret, direct și liber exprimat al votului, conform legii. [Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 288/2015]

 • Alegătorul își poate exercita dreptul de vot prin corespondență o singură dată, la fiecare scrutin, sub sancțiunea legii penale. [Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 288/2015]
 • Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență nu își poate exercita dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secției de votare. [Art. 3 alin. (3) din Legea nr. 288/2015]
 • Dacă alegătorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondență constată că cererea nu a fost înregistrată în Registrul electoral, poate transmite o altă cerere. [Art. 3 alin. (4) din Legea nr. 288/2015]
 • Alegătorul are obligația, sub sancțiunea legii penale, de a respecta caracterul secret al votului, divulgarea opțiunii de vot exprimate prin corespondență către alte persoane fiind interzisă. [Art. 3 alin. (5) din Legea nr. 288/2015]
 • Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este personală.

Exercitarea dreptului de vot prin corespondență în numele sau în locul altui alegător este interzisă, sub sancțiunea legii penale. [Art. 3 alin. (6) din Legea nr. 288/2015]

 • Exercitarea dreptului de vot prin corespondență se face numai în baza liberului consimțământ al alegătorului. [Art. 3 alin. (7) din Legea nr. 288/2015] 
 • Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este gratuită, în condițiile legii. [Art. 3 alin. (8) din Legea nr. 288/2015]

Cine poate vota prin corespondență?

Poate vota prin corespondență orice cetățean român cu drept de vot care are domiciliul sau reședința legal stabilite în străinătate și care se înscrie în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență. [Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015]

Puteti vedea aici un model de CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ELECTORAL PENTRU VOTUL ÎN STRĂINĂTATE LA ALEGERILE PARLAMENTARE

Ghidul complet il puteti gasi aici