25 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A VOLUNTARILOR

Ziua internațională a voluntarilor (International Volunteer Day) este celebrată în fiecare an, la data de 5 decembrie și oferă voluntarilor și organizațiilor ocazia de celebra munca în folosul celorlalți, de a împărtăși valorile voluntariatului și de a le promova în cadrul comunităților, al organizațiilor neguvernamentale, al agențiilor ONU, al autorităților guvernamentale sau al sectorului privat.

În 2015, ziua de 5 decembrie este dedicată persoanelor care își dăruiesc timpul, talentul, energia, cunoștințele și abilitățile în folosul comunității, pentru un viitor mai bun al întregii societăți, se arată pe site-ul oficial www.volunteeractioncounts.org.

Tema din acest an este »Lumea ta se schimbă. Tu? Fii voluntar!», fiind o provocare lansată voluntarilor din întreaga lume de a se implica în implementarea noilor obiective globale, respectiv a Agendei 2030 pentru o dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 2015.

Această zi a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite prin Rezoluția Adunării Generale nr. 40/212 din 17 decembrie 1985. Anul 2001 a fost proclamat de Adunarea Generală a ONU, prin Rezoluția 52/17 din 20 noiembrie 1997, drept Anul internațional al voluntarilor. Acest an a fost inițiat cu scopul de a promova recunoașterea eforturilor și a muncii depuse, facilitând crearea unei rețele de comunicare și promovare a beneficiilor care decurg din activitățile de voluntariat. În 2002, programul de voluntariat al ONU — Voluntarii Națiunilor Unite (UNV) — împreună cu mai multe organizații internaționale au lansat site-ul www.worldvolunteerweb.org, unul dintre cele mai complete portaluri on-line privind informațiile despre voluntariat la nivel global.

În fiecare an, dincolo de mobilizarea a mii de voluntari, programele UNV contribuie la pace și dezvoltare, pledând pentru recunoașterea și integrarea voluntarilor și a muncii în parteneriat în programele guvernamentale de dezvoltare, potrivit www.unv.org. În 2012, în contextul summitului ONU privind dezvoltarea durabilă Rio+20, UNV a lansat campania de numărare a acțiunilor de voluntariat la nivel global, potrivit site-ului oficial www.volunteeractioncounts.org, fiind înregistrate peste 64 milioane de acțiuni de voluntariat din acel moment.

Milioane de oameni se implică în fiecare an în acțiuni și programe de voluntariat. În România, voluntariatul a devenit cunoscut începând cu anul 1990, când o serie de organizații internaționale de voluntariat au venit în țară, iar altele au înființat filiale, aducând cu ele experiența în lucrul cu voluntarii și coordonarea lor. În aceeași perioadă, ONG-urile românești au început să implice voluntari locali în activitățile lor, iar în 1997 au apărut și primele centre de voluntariat.

În România, această zi este marcată începând cu anul 2000, când Centrul Național de Voluntariat »Pro Vobis» (atunci centrul local de voluntariat în Cluj-Napoca) a organizat prima Gală județeană de decernare a premiilor pentru implicarea în comunitate, eveniment dedicat recunoașterii voluntarilor și celor care sprijină mișcarea de voluntariat în România (organizații, sponsori, finanțatori, mass-media etc.) Modelul s-a extins ulterior și în alte localități din țară, unde există centre de voluntariat, în fiecare an organizându-se numeroase astfel de gale și alte evenimente dedicate zilei de 5 decembrie și voluntarilor din comunitățile respective.

Activitatea de voluntariat în România este reglementată prin Legea nr. 78/2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 469 din 26 iunie 2014. Art. 2. al acestei legi stabilește faptul că »statul român recunoaște valoarea socială a activităților de voluntariat ca expresie a cetățeniei active, a solidarității și responsabilității sociale, precum și valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară aceste activități».

În sensul prezentei legi, «voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activități de interes public, desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup; activitatea de interes public este activitatea desfășurată în domenii precum: arta și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială». Potrivit aceleiași legi, »voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și desfășoară activități de voluntariat», iar »beneficiarul activității de voluntariat este persoana fizică, alta decât soțul/soția și copiii, sau persoana juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat».

Potrivit »Agendei publice pentru voluntariat în România 2012-2020», document elaborat în contextul Anului European al Voluntariatului, celebrat în 2011, voluntariatul este acea activitate desfășurată de bunăvoie, în urma unei alegeri și pe baza unei motivații individuale, care nu urmărește câștigul financiar, fiind de multe ori desfășurată prin intermediul unei organizații nonprofit sau în cadrul unei inițiative comunitare, dar și informal, direct în beneficiul altor persoane sau al comunității.

sursa agerpres