26 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

YOUNG GREEN ENTREPRENEURSHIP-OPORTUNITĂȚI ȘI SUSTENABILITATE ÎN ECONOMIA CIRCULARĂ

Proiectul YOUNG GREEN ENTREPRENEURSHIP ofera oportunități și sustenabilitate în economia circulară, plus incurajarea tinerilor șomeri cu calificări scăzute să intre pe piața muncii prin antreprenoriat verde și economia circulară, în special în domeniul gestionării deșeurilor.

Antreprenoriatul ecologic și economia circulară oferă o soluție eficace și alternativă la șomajul în rândul tinerilor, contribuind, în același timp, la punerea în aplicare a obiectivelor climatice ale Europei. Proiectul YOUNGreen își propune să ofere tinerilor încurajarea, experiența și competențele de care au nevoie pentru a contribui la o economie verde.

Obiectivul principal al proiectului YOUNGreen este de a utiliza antreprenoriatul ecologic și economia circulară pentru a promova și integra tineriișomeri cu calificăriscăzute pe piața forței de muncă. Acest proiect va evidenția posibilitățile deschise tinerilor care doresc să-și dezvolte propriile idei și să-și lanseze propriile afaceri în sectorul economiei verzi.

În cadrul acestui proiect, va fi dezvoltat un curs de formare, cu un accent principal pe îmbunătățirea competențelor profesionale ale educatorilor și lucrătorilor de tineret prin utilizarea metodologieiinovatoare în cadrulEntreComp.

Obiectivele principale ale proiectului includ:

  1. Promovarea Antreprenoriatului Verde: Încurajarea tinerilor șomeri cu calificări scăzute să intre pe piața muncii prin antreprenoriat verde și economia circulară, în special în domeniul gestionării deșeurilor.
  2. Dezvoltarea de Oportunități Antreprenoriale: Folosirea unei metodologii inovatoare de formare în cadrul EntreComp pentru a îmbunătăți competențele antreprenoriale ale tinerilor, facilitând dezvoltarea propriilor afaceri în economia verde.
  3. Implementarea Cursurilor de Formare: Introducerea unui curs de formare despre antreprenoriatul verde în cadrul organizațiilor de tineret, axat pe mediul înconjurător și economia circulară.
  4. Îmbunătățirea Competenței Profesionale: Dezvoltarea abilităților educatorilor și lucrătorilor de tineret prin EntreComp, pentru a transmite eficient cunoștințe despre antreprenoriatul verde și planuri de afaceri ecologice.

Beneficiari: Tinerii șomeri cu calificări scăzute.

Rezultatul Proiectului: Crearea unui ghid de instruire pentru antreprenoriatul verde, cuprinzând povești de succes, concepte fundamentale în antreprenoriat și elaborarea unui plan de afaceri ecologic.

Consortiul Proiectului:

  • Lider de proiect: Filiala Braila a Patronatului Roman (Romania)
  • Parteneri: EGINA (Italia), Future Focus (Malta), Asociatia SOJOVEM (Portugalia), INNETICA (Spania), RA Sotla (Slovenia), Confideastar (Turcia)

Prin această inițiativă, Comisia Europeană și partenerii săi își propun să modeleze un viitor economic mai sustenabil și să ofere tinerilor șomeri oportunități concrete de a contribui activ la economia verde și la combaterea schimbărilor climatice.

Image Sources

  • Sigla YOUNG GREEN: Innetica