26 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

YOUNG GREEN ENTREPRENEURSHIP: OPORTUNITATI IN ANTREPRENORIATUL VERDE

În perioada 17-18 octombrie 2023, in Zaragoza, a avut loc o întâlnire transnațională în cadrul proiectului «YOUNG GREEN ENTREPRENEURSHIP», găzduită de partenerul spaniol INNETICA. Evenimentul a avut loc la sediul ESIC, pe Via Iberica 28, Zaragoza.

În prima zi a cursului, s-a pilotat platforma proiectului: https://youngreen.eu/. În cea de-a doua parte a zilei, reprezentanții consortiului au avut ocazia de a vizita Zaragoza Activa, o inițiativă a Consiliului Municipal Zaragoza dedicată furnizării de instruire și îndrumare pentru tinerii antreprenori. Vizita la Zaragoza Activa a fost o experiență inspiratoare, care a demonstrat suportul incredibil și resursele disponibile pentru tinerii antreprenori din domeniul ecologic.

Credem că îngrijirea și promovarea ideilor inovatoare și durabile sunt cheia pentru construirea unui viitor mai verde. Adresăm sincere mulțumiri Zaragoza Activa pentru primirea călduroasă și vizita interesantă. Așteptăm cu nerăbdare să explorăm potențiale colaborări și să valorificăm expertiza lor pentru a ne îndeplini misiunea de a promova întreprinderile prietenoase cu mediul înconjurător.

În a doua zi, 18 octombrie, s-au discutat aspecte legate de raportul final, având în vedere că proiectul se încheie la data de 31 octombrie 2023.

Despre proiect: Obiectivele proiectului:

 • Promovarea și inserția tinerilor șomeri cu calificări reduse pe piața muncii prin antreprenoriatul verde și economia circulară (gestionarea deșeurilor).
 • Creșterea oportunităților de antreprenoriat în economia verde prin intermediul unei metodologii de formare inovatoare (în cadrul framework-ului EntreComp) pentru îmbunătățirea spiritului antreprenorial și a abilităților antreprenoriale ale tinerilor șomeri cu calificări reduse care doresc să își dezvolte propriile idei și afaceri în sectorul economiei verzi.
 • Implementarea unui curs de formare despre antreprenoriatul verde în organizațiile legate de formarea tinerilor. Conținuturile vor fi legate de antreprenoriatul în domeniul mediului și dezvoltarea companiilor în economia circulară.
 • Îmbunătățirea competențelor profesionale ale educatorilor și lucrătorilor de tineret, printr-o metodologie inovatoare în cadrul framework-ului EntreComp, care ia în considerare competențele și abilitățile specifice pe care tinerii trebuie să le dezvolte în domeniul antreprenoriatului verde. Această îmbunătățire va permite acestor educatori să fie mai bine pregătiți să transmită cunoștințe despre antreprenoriat și elaborarea planurilor de afaceri legate de antreprenoriatul verde și economia circulară.

Beneficiarii proiectului includ tineri șomeri cu calificări reduse, precum și educatorii și lucrătorii de tineret care vor învăța o nouă metodologie de formare în antreprenoriatul verde.

Consortiul:

 • Coordonator: Filiala Braila a Patronatului Roman (România)
 • Parteneri:
  • Confideastar (Turcia)
  • Egina (Italia)
  • RA Sotla (Slovenia)
  • Asociația SOJOVEM (Portugalia)
  • INNETICA (Spania)
  • Future Focus (Malta)

Proiectul «Tineri Antreprenori Verzi» a avut următoarele rezultate:

 • Un ghid de formare despre planurile de afaceri în antreprenoriatul verde pentru tineri, destinat pregătirii acestora în elaborarea unui plan de afaceri pentru companii legate de economia verde și circulară.
 • O metodologie de învățare despre antreprenoriatul verde pentru tineri, adresată educatorilor și lucrătorilor de tineret.
 • O platformă colaborativă despre antreprenoriatul verde, concepută ca resursă educațională deschisă (OER). Cursul va acoperi teme legate de antreprenoriat pentru dobândirea abilităților necesare în crearea unei companii axate pe mediu și economia circulară. Platforma va oferi spații distincte pentru tineri, lucrători de tineret și părțile interesate, cu posibilitatea de interacțiune pentru cererea și furnizarea de informații. De asemenea, vor fi organizate trei întâlniri de lucru pentru a revizui progresul proiectului și gestionarea platformei colaborative.

Image Sources

 • YOUNG GREEN ENTREPRENEURSHIP: Innetica
 • YOUNG GREEN ENTREPRENEURSHIP 2: Innetica