28 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

VREI SĂ ÎȚI ECHIVALEZI STUDIILE UNIVERSITARE ÎN SPANIA? IATĂ CE TREBUIE SĂ FACI!

Dacă sunteţi în posesia unui titlu universitar şi doriţi să obţineţi echivalarea acestuia în Spania, trebuie să solicitaţi acest lucru cu referire la un titlu universitar oficial spaniol concret care să se regăsească în “Catalogul Titlurilor Universitare Oficiale” şi care să fie predat în totalitate la cel puţin o universitate spaniolă.

Nu vor fi echivalate titlurile străine care nu au validitate academică oficială în România, sau care au fost deja omologate sau echivalate parţial în Spania.

Unde pot depune cererea de echivalare?

La Registrul General sau la Registrele Auxiliare ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Sportului (C/ Los Madrazo, 15-17; Paseo del Prado, 28; C/ Serrano, 150; C/ Torrelaguna, 58; toate din Madrid).

Ce documente trebuie să depun?

• Cerere tip
• Dovada plăţii taxei corespunzătoare pentru eliberarea titlului.
• Original și copie a actului care dovedește identitatea (NIE + Pasaport sau C.I.).
• Diploma de Licenta și copie
• Foaia Matricola și copie (în care să apară, între altele, durata oficială, în ani universitari, programa analitică urmată, materiile studiate şi numărul de ore destinat fiecăreia)
• Traducerea oficială în limba spaniolă (traducción jurada). Este foarte important ca documentele sa fie traduse corect, de un traducator înregistrat în Spania în mod corespunzător (Traductor/a – Intérprete jurado/a de RUMANO nombrado/a oficialmente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España).

Soluţionarea cererii

După studierea cererii, Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei va opta pentru una dintre aceste trei posibilităţi:

1. Echivalarea diplomei străine cu titlul spaniol corespunzător din “Catalogul Titlurilor Universitare Oficiale”.

2. Respingerea echivalării solicitate.

3. Echivalarea condiţionată de promovarea preliminară a unor studii suplimentare acelora pe care le aveţi. În acest caz, rezoluţia va trebui să indice în mod expres ce studii vă lipsesc pentru a obţine echivalarea.

Termenul pentru soluţionarea şi notificarea rezoluţiei este de 6 luni, începând de la data la care cererea dv. ajunge la oricare dintre registrele Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei. Dacă nu se emite o rezoluţie în aceste 6 luni, se va înţelege că cererea a fost respinsă.

Informatii suplimentare sau programari:

Laura Juncu,

Telefon: 642 47 55 00
E-mail: traducator.autorizat@yahoo.com
www.traducerimadrid.com