26 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

GUVERNUL SPANIOL A APROBAT LEGISLAȚIA PRIN CARE ANGAJAȚII LA DOMICILIU VOR AVEA DREPTUL LA ȘOMAJ

Guvernul spaniol a aprobat la 6 septembrie Decretul – Regal lege pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și securitate socială a angajaților la domiciliu (empleados de hogar), legislație care reglementează dreptul de cotizare pentru șomaj și de acordare de ajutoare pentru această categorie de lucrători.

Noua legislație garantează dreptul de cotizare pentru șomaj și de acordare de ajutoare pentru această categorie de lucrători.

Cei peste jumătate de milion de angajați la domiciliu vor avea dreptul să cotizeze și să primească prestația pentru șomaj și ajutoarele care se acordă după finalizarea prestației contributive, condiționate de cotizare, în special ajutorul pentru șomerii cu vârsta de peste 52 de ani.

De asemenea, această categorie de angajați urmează să facă parte din Regimul General al sistemului spaniol de securitate socială.

Condiții ce trebuie îndeplinite pentru obținerea prestației:

 • solicitanții trebuie să fie înregistrați în baza de date a Serviciului Public de Ocupare ca persoane aflate în căutare de loc de muncă;
 • să fie înregistrați sau într-o situație asimilată înregistrării în orice regim de cotizare la sistemul de securitate socială spaniol (se prevede trecerea la regimul general de cotizare al acestei categorii);
 • să demonstreze că au cotizat un minim de 360 zile pentru șomaj în ultimii șase ani, în caz contrar putând opta pentru ajutorul care se acordă în caz de cotizare insuficientă;
 • să se afle în căutare activă de loc de muncă și să subscrie la angajamentul de reluare a activității;
 • să nu fi ajuns la vârsta care le-ar da dreptul la pensionare pentru limită de vârstă în anul respectiv (pentru anul 2022 – vârsta de 65 de ani, care permite pensionarea cu 37 de ani și jumătate de cotizare);
 • să nu primească, în același timp, si o pensie incompatibilă din partea sistemului de securitate socială spaniol;
 • să nu realizeze activități pe cont propriu sau ca angajați cu normă întreagă în contul terților (cu anumite excepții prevăzute în Programul de impulsionare a angajării);

 

Noua legislație prevede și alte drepturi importante ale angajaților la domiciliu, precum:

 • respectarea perioadelor de odihnă și de concediu
 • desființarea posibilității de concediere arbitrară
 • obligația angajatorilor de a cotiza și pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea pentru mai puțin de 60 ore/lună
 • politici de formare și acreditare a lucrătorilor la domiciliu.

De asemenea, va fi creată o Comisie de Studiu pentru îmbunătățirea protecției acestei categorii în cazul bolilor profesionale specifice activităților desfășurate majoritar de către femei.

Cuantumul prestației ce revine angajaților la domiciliu în anul 2022 va depinde de baza de cotizare pentru contingențe profesionale la sistemul de securitate socială.

În funcție de perioada la care se va avea drept la prestație, cuantumul va fi următorul:

 • în primele 6 luni se va primi o sumă în valoare de 70% din baza de reglementare;
 • după primele 6 luni se va primi o sumă în valoare de 50% din baza de reglementare.

Exemplu: Un angajat la domiciliu care a lucrat 2 ani primind salariul minim interprofesional (care actualmente este de 1.000 euro) și care este concediat, va primi în primele 6 luni 700 euro/lună, iar ulterior 500 euro/lună.

Ca și în cazul tuturor beneficiarilor prestației contributive pentru șomaj, prestația va putea fi primită pentru un maxim de 2 ani, în funcție de perioada de cotizare.

În caz de concediere, dacă angajatorul se va dovedi a fi insolvent, indemnizațiile pentru șomaj ale angajaților la domiciliu vor fi plătite din Fondul de Garanție Salarială (FOGASA).

Cotizarea de către angajatori pentru șomaj și pentru FOGASA va deveni obligatorie de la data de 1 octombrie 2022.

 

Image Sources

 • Empleados de hogar: Marinica Cocioran