20 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

VREI SĂ DOBÂNDEȘTI CETĂȚENIA SPANIOLĂ PRIN REZIDENȚĂ? DETALII ȘI SFATURI UTILE!

În cazul în care sunteți cetățean român rezident în Spania și doriți să obțineți cetățenia spaniolă, una dintre modalități este CETĂȚENIA PRIN REZIDENȚĂ. Iată care sunt procedurile legale și documentele necesare obținerii acesteia:

CETATENIA PRIN REZIDENTA se obţine făcând dovada şederii legale şi neîntrerupte (continuă şi anterioară momentului solicitării cetăţeniei ) în Spania timp de 10 ani. De asemenea, solicitantul trebuie să fie o persoană cu o conduită morală excepțională și să fie bine integrată în societate. Solicitantul cetățeniei spaniole va susține un examen de limbă spaniolă și de istorie a Spaniei.

EXCEPŢII:

5 ani  dacă avem statut de refugiat : persoanele străine cărora le-au fost acordate permisul de azil şi refugiu.

2 ani dacă suntem cetăţeni ai unei ţări ibero-americane, Portugalia, Andorra, Filipine, Guinea Ecuatoriala

1 an în următoarele cazuri:

•  Orice persoană născută în Spania.

• Persoanele căsătorite de cel puţin 1 an cu o persoană spaniolă, care în momentul cererii nu sunt separate legal sau divorţate

• Persoane care au fost sub tutelă custodie sau îngrijirea unui cetăţean sau instituţii spaniole timp de 2 ani consecutivi.

• Persoane care nu au exercitat dreptul de opţiune şi au ales între cel puţin 2 cetăţenii diferite

• Văduve şi văduvi de cetăţeni spanioli care nu erau separaţi de drept sau de fapt în momentul morţii soţului.

• Persoane născute în afara Spaniei din părinţi sau bunici care erau de origine spaniolă.

Acte necesare:

 • Cerere Tip
 • Taxa administrativă (100€)
 • Certificat de cetățean comunitar(NIE)
 • Pașaport
 • Foaie de luare în evidența populației (empadronamiento)
 • Certificat de naștere cu apostila de la Haga, însoțit de traducerea oficială în limba spaniolă (jurada)
 • Cazier de antecedente penale din România cu apostila de la Haga, însoțit de traducerea oficială în limba spaniolă (jurada)
 • Documente care atestă veniturile solicitantului
 • Diploma DELE (124€), care atestă cunoștințele de limbă spaniolă, și diploma CCSE(85€) pentru conoștințe constituționale, ambele eliberate de Institutul Cervantes 
 • Certificate de naștere ale copiilor minori cu apostila de la Haga și/sau căsătorie, însoțite de traducerea oficială în limba spaniolă (dacă este cazul)
 • Alte documente care atestă integrarea solicitantului: diplome, cursuri absolvite, permis de conducere spaniol, diplome, cursuri absolvite, etc (dacă este cazul)

La aceste documente se adaugă următoarele, dacă este cazul:

 • autorizaţie judecătorească pentru dreptul de reprezentare a unui minor sau a unei persoane cu deficienţe psihice
 • certificatele de naştere ale copiilor minori
 • certificatul de naştere al soţului şi certificatul de căsătorie, în cazul solicitării naţionalităţii spaniole pentru căsătorie cu un spaniol
 • certificatul care atestă ca soţii locuiesc împreună, dacă străinul este căsătorit cu un cetăţean spaniol
 • certificat de căsătorie, de naştere al soţului şi de deces, în cazul solicitării cetăţeniei pentru deces

Instituţii responsabile:

 • Începând cu iunie 2017, cererea pentru obţinerea cetăţeniei va fi depusă online utilizând platforma Ministerului de Justiției.
 • Departamentul pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului de Justiţie va decide cu privire la acordarea cetăţeniei spaniole.
 • Persoanele care primesc un răspuns pozitiv, dacă au vârsta mai mare de 14 ani, trebuie să depună un jurământ de fidelitate față de rege şi de respectare a Constituţiei spaniole şi a legilor Spaniei.
 • De asemenea, va declara că renunţă la cetăţenia pe care o are în acel moment pentru a primi cetăţenia spaniolă

Renunţarea la cetăţenia română: Spania nu permite cetățenilor români dreptul de dublă cetațenie, astfel, pentru a dobândi cetățenia spaniolă este necesar să renunțați la cea românească.

Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română:

Pentru renunţarea la cetăţenia română, persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele documente:

 • paşaportul românesc, a cărui copie va fi legalizată de ambasadă sau consulat;
 • actele de stare civilă româneşti ale solicitantului (certificate de naştere şi, dacă este cazul, de căsătorie sau sentinţe de divorţ), ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
 • certificatul de cazier judiciar obţinut în prealabil din România (vezi rubrica privind obţinerea certificatelor de cazier judiciar din România);
 • adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de administraţia financiară din localitatea ultimului domiciliu în România;
 • adeverinţă privind situaţia la zi a debitelor către statul român, eliberată de direcţia de impozite şi taxe a primăriei din localitatea ultimului domiciliu în România;
 • dovada deţinerii cetăţeniei altui stat (paşaport) sau a promisiunii de acordare a cetăţeniei de către autorităţile statului respectiv (sub forma unei adeverinţe, care va trebui să fie apostilată/supralegalizată de autorităţile acelui stat, în conformitate cu legislaţia locală şi convenţiile internaţionale aplicabile), a cărei copie şi traducere vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
 • declaraţie pe proprie răspundere privind existenţa unor eventuale debite faţă de persoane fizice sau juridice din România, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

 

În cazul în care se solicită renunţarea la cetăţenia română şi pentru copiii minori ai solicitantului, se vor depune şi următoarele documente:

 • certificate de naştere româneşti pentru copiii minori, ale căror copii vor fi legalizate de ambasadă sau consulat;
 • dovada asigurării că minorii au dobândit sau vor dobândi cetăţenia altui stat;
 • declaraţia părinţilor asupra faptului că minorii locuiesc în străinătate împreună cu aceştia (declaraţia va fi autentificată de ambasadă sau consulat);
 • declaraţie de consimţământ pentru renunţarea la cetăţenia română dată către minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, care va fi autentificată de ambasadă sau consulat.

 

Pentru înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română se percepe un tarif consular de 605 euro sau echivalentul în moneda locală.

Pentru mai multe detalii accesati situl Ministerului de Justiție din Spania si cel al Ambasadei României la Madrid.