15 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

V-AȚI CUMPĂRAT SINGURI MEDICAMENTE SAU MATERIALE ÎN SPITALELE DI ROMÂNIA? MANAGERII SPITALELOR SUNT OBLIGATI SĂ VĂ RESTITUIE BANII!

Problemele din sistemul sanitar romanesc sunt arhicunoscute. Lipsa medicamentelor, a aparaturii, birocratie si de multe ori chiar coruptie. Cati dintre dumneavoastra nu ati apelat la serviciile sistemului si ati fost nevoiti sa veniti cu materiale «de acasa» sau sa le cumparati din banii personali?

Insa ce nu stiu multi pacienti este ca in Romania,  exista o lege care ii obliga pe managerii spitalelor sa ramburseze toate cheltuielile efectuate de pacienti pe perioada spitalizarii. Adica, mai pe scurt, tot ce cumparati din bani proprii pe perioada internarii sau in cazul investigatiilor, sa va fie returnat in totalitate. Vorbim de Legea nr. 157/2008 pentru completarea alin. (2) al art. 218 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care prevede:

Articol unic

La  Articolul 2018 alineatul (2)  din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins: 

d1) sa beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizarii cu medicamentele, materialele sanitare si investigatiile paraclinice la care ar fi fost indreptatiti fara contributie personala, in conditiile impuse de contractul-cadru;». 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.»

La o cautare in Monitorul Oficial, aflam ca Legea este in vigoare, asadar functionala si fiind o lege are titlu de obligativitate.

 

Serbu Catalin, Gazeta de Spania