2 marzo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

TESTELE DE LABORATOR FĂCUTE DE ANPC VOR FI PLĂTITE ȘI DE RECLAMANȚI

Comercianţii reclamaţi vor suporta aceste cheltuieli doar dacă în urma testării se constată neconformităţi faţă de cerinţele de securitate şi/sau de calitate prescrise ori declarate.

Un proiect de act normativ elaborat de Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), care prevede înfiinţarea, în cadrul autorităţii, a unei direcţii de soluţionare alternativă a litigiilor, stipulează că cheltuielile cu testele de laborator efectuate asupra produselor reclamate de consumatori vor fi suportate de aceştia în cazul în care rezultatele nu indică neconformităţi faţă de cerinţele de securitate şi/sau de calitate prescrise ori declarate.

(1) În vederea soluţionării reclamaţiei, Direcţia Generală SAL poate dispune, cu acordul consumatorului care a formulat reclamaţia, efectuarea unor teste de laborator şi/sau a unei expertize de specialitate.

(2) Direcţia Generală SAL se asigură că testele de laborator, respectiv expertiza de specialitate, sunt efectuate de un organism neutru şi imparţial. (3) Cheltuielile legate de testarea produselor se suportă de către comerciant, dacă în urma testării se constată neconformităţi faţă de cerinţele de securitate şi/sau de calitate prescrise ori declarate. În caz contrar, cheltuielile respective se suportă de către consumator”, se arată în proiectul de HG privind organizarea şi funcţionarea structurii responsa­bile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

ANPC poate refuza soluţionarea sesizărilor

Potrivit proiectului de act normativ care ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie, în cadrul ANPC se va înfiinţa o Direcţie Ge­nerală de soluţionare alternativă a litigiilor (SAL), care va putea reprezenta consumatorii atât în litigiile naţionale, cât şi în cele internaţionale şi care va cuprinde 25 de persoane.

La primirea reclamaţiilor, această direcţie poate refuza instrumentarea unui litigiu dacă „reclamaţia este promovată cu rea-credinţă sau este ofensatoare; reclamaţia este sau a fost analizată anterior de către o altă entitate SAL, de către personalul respon­sabil cu supravegherea pieţei din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al structurilor teritoriale sau de către o instanţă judecătorească; consumatorul nu a prezentat reclamaţia în termen de un an de la data la care acesta, după caz, a prezentat reclamaţia comerciantului sau de la data săvârşirii faptei ce a dat naştere litigiului ori, în cazul faptelor continue, de la data încetării acestora; instrumentarea unui astfel de litigiu ar afecta în mod grav funcţionarea eficientă a Direcţiei Generale SAL”.

ANPC precizează că instrumentarea unui litigiu afectează în mod grav funcţionarea eficientă a Direcţiei Generale SAL atunci când aceasta nu dispune de resursele necesare sau resursele acesteia nu sunt suficiente pentru a derula procedura SAL.

Condiţii pentru soluţionarea reclamaţiei

Consumatorii pot înainta Direcţiei Generale de soluţionare alternativă a litigiilor reclamaţii în scris, depuse prin poştă, prin intermediul formularului electronic sau personal, în limba română sau engleză.

Pentru a putea fi soluţionată, reclamaţia este însoţită de copii după toate documentele probatorii, respectiv factura fiscală, bonul fiscal sau chitanţa, contractul, certificatul de garanţie sau alte documente, după caz.

În cazul în care reclamaţia ori documentele transmise nu conţin suficiente informaţii pentru soluţionare, Direcţia Generală SAL poate solicita consumatorului completarea reclamaţiei, respectiv transmiterea de documente suplimentare. „Se consideră că dosarul reclamaţiei este complet după primirea tuturor informaţiilor, res­pectiv a documentelor necesare şi a punctelor de vedere din partea părţilor”, precizează ANPC.

Comercianţii vor fi luaţi în evidenţă de ANPC

Începând cu ianuarie, comercianţii care se angajează să utilizeze procedurile SAL derulate de Direcţia Generală SAL vor solicita, potrivit proiectului de act normativ, luarea lor în evidenţă de către aceasta.

În ceea ce priveşte numărul de posturi aprobat pentru Direcţia Generală SAL, acesta este de 25 de persoane ce vor fi salarizate în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului contractual.

Angajarea personalului se face pe bază de concurs, în condiţiile legii.

«Direcţia Generală de soluţionare alternativă are în dotare 3 autoturisme operative, cu un consum lunar normat de 360 litri de carburant/autoturism. Finanţarea Direcţiei Generale de soluţionare alternativă se reali­zează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului. Direcţia Generală SAL se asi­gură că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi li­bera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu Ordinul Avocatului Poporului nr. 75/2002 privind stabilirea unor măsuri şi proceduri specifice care să asigure un nivel satisfăcător de protecţie a drepturilor persoanelor ale căror date cu caracter personal fac obiectul prelucrărilor”, se mai arată în proiectul supus dezbaterii publice până la data de 26 octombrie a.c.

sursa: curierul national