17 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

Sustain SME

SUSTAIN SME – UN PROIECT ERASMUS +, DEDICAT IMM-URILOR LA NIVEL EUROPEAN

Pe 9 mai 2023, a avut loc cea de-a treia reuniune transnațională a proiectului Sustain SME, la sediul Best Cybernetics din Grecia.

Toți partenerii au avut ocazia să se întâlnească pentru a treia oară și să discute mai multe subiecte cheie: o imagine de ansamblu a modulelor finalizate a fost oferită pentru cel de-al treilea rezultat al proiectului, curriculum și curs VET.

Au avut loc discuții de colaborare cu privire la activitățile de învățare și formare care urmează să fie desfășurate pentru a sprijini IMM-urile și, în cele din urmă, reuniunea a inclus, de asemenea, o imagine de ansamblu a activităților transversale, cum ar fi gestionarea proiectelor, diseminarea și asigurarea calității.

Misiunea proiectului este de a oferi sprijin esențial întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) în drumul lor spre reducerea impactului lor asupra mediului.

Prin urmare, principalele rezultate ale proiectului sunt o descriere și o specificare a funcțiilor autorității de reglementare în materie de durabilitate, un nou rol profesional care își va asuma un rol vital în monitorizarea și evaluarea performanței de mediu a IMM-urilor, un instrument de audit digital al sustenabilității pentru a oferi IMM-urilor o platformă intuitivă de monitorizare și evaluare a performanței lor durabile în raport cu factorii economici,  și un curriculum vet și un curs privind sustenabilitatea IMM-urilor pentru a dota autoritățile de reglementare în materie de durabilitate și formatorii vet cu cunoștințele și experiența necesare.

Următoarea întâlnire a partenerilor va avea loc la Leeuwarden, Olanda, unde se va desfășura o activitate de formare destinată tinerilor antreprenori.

 

Image Sources

  • Antonio Horno: Arhiva Innetica