20 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ȘOFERII CU AMENZI VOR PLĂTI MAI MULT PENTRU POLIȚELE RCA

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), propune ca soferii care au multe amenzi contravenționale sau infracțiuni comise la volan sa plăteasca un tarif mai mare atunci când încheie o poliță de asigurare auto. Aceastra initiativa este susținută de Consiliul Concurenței.

«Instituția susține continuarea demersurilor ASF pe lângă Poliția Română, astfel încât, în procesul de subscriere, societățile de asigurare autorizate să practice asigurări auto să aibă acces la informații limitate privind cazierul de conducător auto al clienților. Considerăm că informațiile privind anumite contravenții aplicate în trafic șoferilor, obținute în urma exprimării acordului expres al acestora, ar putea fi utile societăților de asigurare în procesul de evaluare a riscului, astfel încât prima de asigurare să reflecte cât mai fidel riscul asociat», se arată într-un raport al Coniliului Concurentei privind piața asigurărilor auto.

«Considerăm că, în acest fel, prima de asigurare RCA va reprezenta mai fidel riscul de daună. O atenție sporită ar trebui acordată modalității concrete de implementare a unei astfel de măsuri, astfel încât să nu fie afectată posibilitatea despăgubirii complete a terțului prejudiciat. Până la o eventuală modificare a modelului actual de emitere a poliței RCA, în sensul introducerii obligativității declarării șoferilor uzuali, recomandăm societăților de asigurare autorizate să practice RCA să culeagă și să aibă în vedere informațiile cu privire la șoferii uzuali ai autovehiculelor, astfel încât prima de asigurare să reflecte cât mai fidel riscul asigurat», se mai spune în acest document.

Deasemenea, Consiliul Concurenței mai recomandă ca plata taxelor și impozitelor aferente autovehiculelor să fie condiționată de prezentarea unei polițe RCA valabile la data plății (într-o manieră similară cu efectuarea inspecției tehnice periodice și înmatricularea autovehiculului).

În acest raport al ituției se arată că pentru a plăti un preț mai mic la polița RCA, anumite persoane înmatriculează vehiculele pe numelor rudelor mai în vârstă sau inmatriculeaza vehicule în zone rurale, chiar dacă acestea sunt folosite în aglomerările urbane.

«Ambele tipuri de comportament distorsionează sistemul asigurărilor RCA, deformând profilul de risc al unor grupuri de asigurați și aducând atingere intereselor acestora prin creșterea primelor de asigurare», se mai spune în raport.

O altă recomandare propune obligativitatea prezentării prezentării autovehiculului asigurat la momentul încheierii poliței RCA, nu doar a documentației aferente acestuia.

«În acest scenariu, societatea de asigurare sau intermediarul în asigurări ar putea constata starea de fapt a vehiculului la momentul încheierii poliței RCA, descurajând astfel unele comportamente frauduloase», potrivit Consiliului Concurenței.