27 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

PROTESTUL DIASPOREI DIN 10 AUGUST NU A PRIMIT AUTORIZAȚIA DIN PARTEA PRIMĂRIEI CAPITALEI

Protestul diasporei împotriva guvernului, anunțat pentru data de 10 august, nu a primit autorizația din partea primăriei Capitalei.

Federaţia românilor de pretutindeni, cea care a depus cererea, spune că li s-a transmis că, din cauza formulării cererii, prin derularea protestului s-ar încălca prevederile Articolului 2 din Legea 60/1991.

”Referitor la cererea dumneavoastră, înregistrată la Primăria Municipiului București Cabinet – Secretat General sub nr. 1633357/23/75/6/15.06.2018, prin care înștiințați cu privire la desfășurarea unei adunări publice, în data de 10.08.2018, între orele 15:00-23:00, în Piața Victoriei, având în vedere procesul verbal al Comisiei de avizare a cererilor pentru organizarea și desfășurarea adunărilor publice, din data de 25.06.2018, vă facem cunoscut că cererea dumneavoastră nu poate fi soluționată favorabil, astfel cum este enunțată în cerere s-ar încălca prevederile art. 2 din Legea 60/1991 republicată.”

Ce spune articolul invocat de primăria București prin care respinge autorizarea mitingului:

”Art. 2 – Adunările publice trebuie să se desfăşoare în mod paşnic şi civilizat, cu protecţia participantilor şi a mediului ambiant, fără să stânjenească folosirea normală a drumurilor publice, a transportului în comun, cu excepţia celor autorizate, funcţionarea instituţiilor publice sau private, a celor de învăţământ, cultura şi sănătate, a unităţilor economice ori să degenereze în acţiuni turbulente de natură a pune în primejdie ordinea şi liniştea publică, siguranţa persoanelor, integritatea corporală, viaţa sau bunurile acestora ori ale domeniului public, şi nu pot fi continuate după ora 23:00, caz în care intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată“.

Reprezentanții Federației românilor de pretutindeni au răspuns primăriei printr-un mail cu următorul conţinut:

”Am luat act de răspunsul dumneavoastră şi, în consecinţă, Federaţia Românilor de Pretutindeni nu va desfăşura niciun fel de manifestare la data menţionată în adresă. Orice altă manifestare la data respectivă este independentă de noi”.

[embeddoc url=»https://www.gazetadespania.es/wp-content/uploads/2018/07/raspuns-cerere-protest-diaspora.pdf» width=»100%» download=»all» viewer=»google»]