16 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

Noi modalităţi de înregistrare a naşterii copilului

Ordonanţă de urgenţă care stabileşte noi modalităţi de înregistrare a naşterii copilului, printre noutăţi fiind termenul de 30 de zile în care trebuie finalizate demersurile, faţă de 15 cât este în prezent.

Demersurile pentru înregistrarea naşterii copilului trebuie finalizate în termen de 30 de zile de la naştere, comparative cu 15 zile cât este în prezent,conform Ordonanţei de urgenţă nr.33/2016 publicată în Monitorul Oficial, se arată într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).

În situaţia în care este depăşit termenul de 30 de zile, procedura va continua pe cale administrativă, fără a fi aplicată procedura de înregistrare tardivă a naşterii pe cale judecătorească, anunţă MAI.

«Înregistrarea naşterii se va face cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale şi cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al municipiului Bucureşti. În vederea înregistrării naşterii se vor efectua, după caz, o serie de activităţi de către autorităţile statului (verificări în registrele de stare civilă, în evidenţele cazierului judiciar şi în evidenţele operative, luarea unor declaraţii etc.)», se arată în comunicatul MAI.

Tot ca noutate, nu va mai fi solicitată expertiza medico-legală, obligatorie până acum în cazul înregistrării tardive a naşterii. Potrivit Ordonanţei, aceasta poate fi solicitată acum numai dacă nu există un certificat medical constatator al naşterii.

În cazul copiilor instituţionalizaţi, în actele de identitate eliberate se va înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituaţiei sau a centrului unde sunt instituţionalizaţi.

«De asemenea, persoanele care sunt internate într-o unitate sanitară pot solicita eliberarea unui nou act de identitate serviciului public comunitar de evidenţă a persoanele pe raza căruia se află instiuţia sanitară «, precizează reprezentanţii ministerului.

Ordonanţa de urgenţă a fost aprobată în şedinţa de Guvern din 28 iunie şi face parte din seria de măsuri propuse de Executiv şi implementate de Ministerul Afacerilor Interne pentru debirocratizarea şi simplificarea procedurilor administrative.