24 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

NOI MĂSURI DE SIGURANŢĂ PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE: TOATĂ ACTIVITATEA DIN SECŢII VA FI FILMATĂ DUPĂ ORA 21

Într-un proiect de modificare a Hotărârii de Guvern nr.636/2016, se arată că activitatea în secţiile de votare va fi înregistrată audio-video, neîntrerupt, după ora 21.00, de când se închid secţiile şi până ce toţi membrii acestei părăsesc localul.

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe site-ul instituţiei, un proiect de Hotărâre de modificare a unor acte normative privind alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, în care se arată că la alegerile din luna decembrie activitatea din secţiile de votare va fi înregistrată audio-video, neîntrerupt, de la ora 21.00 şi până ce membrii biroului electoral al secţiei părăsesc locul.

Întregistrarea va fi făcută de operatorul de calculator, dintr-un punct fix.

«Operatorul de calculator al biroului electoral al secţiei de vot asigură înregistrarea video-audio neîntreruptă a procedurilor realizate de la încheierea votării şi până la părăsirea localului secţiei de vot de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, în scopul asigurării posibilităţii organismelor electorale de a verifica respectarea dispoziţiilor art. 92 şi art.93 din Legea nr.208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul de calculator trebuie să realizeze înregistrarea video-audio dintr-o poziţie fixă, de la o distanţă medie, pe un cadru general», se arată în textul documentului

Operatorului care realizează înregistrarea îi va fi interzis să realizeze copii ale acesteia sau să permită accesul altor persoane la înregistrare. Potrivit proiectului de act normativ, toate aceste dispoziţii «se aplică corespunzător în cazul procedurilor de numărare a voturilor prin corespondenţă».

Pentru secţiile de votare din străinătate, dispoziţiile alin.(1) – (3) se aplică, după caz, cu luarea în considerare a condiţiilor specifice privind organizarea secţiilor de votare în străinătate

Existenţa înregistrării audio-video va fi verificată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), specialiştii de aici fiind cei care vor consemna «aspectele constatate» într-un proces verbal de primire a terminalelor informatice şi le mută pe un mediu de stocare, cu ocazia primirii terminalelor informatice de la operatorii de calculator.

Înregistrările video-audio se păstrează pentru o perioadă de trei luni de la data publicării rezultatelor alegerilor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

În caz de soluţionare a unei contestaţii, cereri sau sesizări de materie electorală sau la solicitarea organismelor electorale, STS are obligaţia să pună la dispoziţie copii ale înregistrărilor audio-video. După soluţionarea contestaţiei sau a sesizării, copiile vor fi restituite celor de la STS.

După perioada de trei luni, STS are obligaţia să distrugă, «prin proceduri ireversibile», înregistrările şi eventualele copii.