19 abril 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

NOI DISPOZIŢII PENTRU ÎNFIINŢAREA CENTRELOR COMUNITARE ROMÂNEŞTI ÎN STRĂINĂTATE

Guvernul a adoptat proiectul de modificare a Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare româneşti în străinătate.

Pe scurt, prevederile proiectului de lege propus sunt următoarele:

   • Solicitarea de înfiinţare trebuie adresată misiunilor diplomatice din statele de reședință sau Ministerului pentru Românii de Pretutindeni;
   • Solicitarea trebuie să fie semnată de cel puțin o treime dintr-un minimum de 5.000 de cetățeni înregistrați la misiunile diplomatice;
   • Înființarea centrelor va reveni Ministerului pentru Românii de Pretutindeni (MRP), cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe (MAE)
   • MRP și MAE propun zonele și numărul de centre comunitare în funcție de distanța mare față de misiuni diplomatice, oficii consulare, ori institute culturale românești şi de numărul de cetățeni români din regiunea în care va funcționa centrul comunitar românesc;
   • Înființarea și desființarea centrelor comunitare românești în străinătate, structura organizatorică, regimul de finanțare și numărul de posturi vor fi aprobate prin hotărâre de guvern;
   • Statul român va pune la dispoziția fiecărui centru comunitar un sediu în care să-și desfășoare activitatea;
   • Centrele comunitare româneşti nu au personalitate juridică şi funcţionează pe lângă misiunile diplomatice și consulare ale statului român;
   • Centrele comunitare româneşti din străinătate sunt conduse de câte un director, numit de către Ministrul pentru românii de pretutindeni din cadrul personalului MRP, iar restul personalului poate fi contractat de pe plan local, din rândul comunității românești;
   • Statul de funcții, încadrarea posturilor în structura organizatorică și regulamentul de organizare intern va fi aprobat prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni.

Centrele comunitare românești vor fi finanțate din bugetul MRP, donații, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite şi se vor concentra pe:

 

 1. desfăşurarea acţiunilor, proiectelor şi programelor care subscriu scopului de înființare;
 2. achiziţionarea și distribuirea de manuale, cărţi de specialitate, cărţi de lectură sau alte publicaţii în limba română;
 3. desfăşurarea unor cursuri educaţionale în limba română;
 4. organizarea unor evenimente care au ca scop celebrarea principalelor evenimente naţionale sau religioase;
 5. organizarea unor ateliere cu caracter artistic, religios sau sportiv.
 6. organizarea unor evenimente de informare privind drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor români în statul-gazdă.

 

Mai multe detalii despre proiectul de lege găsiți aici.