24 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

MAI MULTI MEMBRI AI CORPULUI NAŢIONAL DE POLIŢIE ŞI AI GĂRZII CIVILE SPANIOLE, DECORAŢI DE AMBASADORUL ROMÂNIEI ÎN REGATUL SPANIEI

Ceremonie de decorare cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne din România a unor membri ai Corpului Național de Poliție și ai Gărzii Civile spaniole.

La data de 7 februarie a.c., Ambasadorul României în Regatul Spaniei, doamna Gabriela Dancău, a decorat, la sediul Misiunii diplomatice și în prezența Atașatului Ministerului Afacerilor Interne, Comisar-șef de poliție Mădălina Vlangăr, cu „Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne” din România, șapte membri ai Corpului Național de Poliție și ai Gărzii Civile spaniole, în cadrul unei ceremonii la care au participat reprezentanți ai Ministerului de Interne și ai celor două corpuri polițienești din Spania.

«Emblema de Onoare” se acordă „cu titlu excepțional reprezentanților străini care au adus servicii deosebit de relevante Poliției și Jandarmeriei Române».

Ambasadorul României a subliniat importanța parteneriatului strategic dintre România și Spania, „care cuprinde ca pilon fundamental cooperarea în domeniul afacerilor interne” și că, în acest context, evenimentul constituie expresia „recunoștinței pentru excelenta cooperare polițienească româno-spaniolă”.

La rândul lor, în alocuţiunile rostite, reprezentanţii celor două corpuri poliţieneşti din Spania au mulţumit pentru onoarea de a fi decoraţi cu înalta distincţie a Ministerului Afacerilor Interne român şi au subliniat fructuoasa colaborare cu omologii şi colegii lor români.

[foogallery id=»12468″]

 

 


Ceremonia de entrega del Emblema de Honor del Ministerio del Interior de Rumanía a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil españolas.

El 7 de febrero de 2017, la Embajadora de Rumanía ante el Reino de España, la Sra. Gabriela Dancău, entregó, en la sede de la Misión diplomática rumana y en presencia de la Consejera de Interior de la Embajada de Rumanía, la Comisaria de policía Mădălina Vlangăr, el Emblema de Honor del Ministerio del Interior de Rumanía a siete miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil españolas, en el marco de una ceremonia en la que participaron representantes del Ministerio del Interior de España y de los dos Cuerpos de Seguridad de España.

El Emblema de Honor se entrega “a título excepcional a representantes extranjeros que han rendido servicios particularmente relevantes a la Policía y a la Gendarmería rumanas”.

La Embajadora de Rumanía destacó la importancia del partenariado estratégico entre Rumanía y España, “que incluye como pilar fundamental la cooperación en el ámbito de los asuntos del Interior” y en este contexto el evento constituye una expresión de “agradecimiento por la excelente cooperación policial rumano-española”.

A su turno, a través de los discursos que han tenido, los representantes de los dos Cuerpos de Seguridad de España agradecieron por el honor de ser condecorados con la alta medalla del Ministerio del Interior rumano y destacaron la fructífera colaboración con los homólogos y compañeros rumanos.