20 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ÎNTÂLNIRE A REPREZENTANȚILOR AUTORITĂȚII ELECTORALE PERMANENTE ȘI AI DEPARTAMENTULUI CONSULAR (MAE) CU DIASPORA

Întâlnire la Madrid a reprezentanților Autorității Electorale Permanente și ai Departamentului Consular (MAE) cu diaspora din Spania.

În perspectiva organizării în acest an a alegerilor pentru Parlamentul României – în contextul intrării în vigoare a noii legi privind votul prin corespondență – Autoritatea Electorală Permanentă a inițiat o campanie de informare privind modificările legislative din domeniul electoral și modalităţile de exercitare a dreptului la vot, destinate cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate.

În acest sens, la 19 februarie 2016 se vor afla la Madrid reprezentanți ai AEP pentru a participa la o sesiune informativă destinată comunității românești și presei de limbă română din Spania.

Totodată, ținând cont de creșterea continuă a numărului și a diversității solicitărilor de servicii consulare din partea cetățenilor români din străinătate, din dorința de răspunde cât mai eficient acestor solicitări, în continuarea campaniei de informare derulate în 2015, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Departamentului Consular, va iniția la 19 februarie o nouă campanie de informare – „Dialog cu diaspora 2016” – pentru popularizarea noilor facilități oferite cetățenilor români solicitanți de servicii consulare, ca urmare a finalizării ultimei etape de implementare a Sistemului Informatic Consular (cunoscut sub denumirea generică E-Cons).

Intrarea iminentă în funcțiune a ultimei componente a sistemului E-Cons va simplifica considerabil prestarea serviciilor consulare, întrucât va permite inițierea on-line a solicitărilor și va reduce implicit timpii de așteptare. În cadrul sesiunii informative, reprezentanții Departamentului Consular (MAE) vor prezenta beneficiile și modul de funcționare al platformei E-Cons.