30 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

INSTITUTUL LIMBII ROMÂNE (ILR) ORGANIZEAZĂ CONCURSUL DE SELECTARE A PERSONALULUI DIDACTIC PENTRU PROGRAMUL LCCR SPANIA – ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Institutul Limbii Române (ILR) organizează anual procedura de selectare și repartizare a personalului didactic implicat în predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească (LCCR) în unități școlare din Spania.

Etapele procedurii de selectare a cadrelor didactice se vor desfășura conform calendarului publicat pe website-ul ILR: http://www.ilr.ro/wp-content/uploads/2018/07/Calendar-2018-2019-Spania.pdf

Solicitările de înscriere la concursul pentru anul școlar 2018-2019, organizat pentru ocuparea posturilor vacante, vor fi depuse/trimise prin poștă la sediul ILR (str. Caransebeș nr.1, sector 1, București, România, CP 012271), începând cu data de 13 august 2018.

Data limită de înregistrare a dosarelor este 17 august 2018.

Formularul cererii de înscriere la concurs poate fi descărcat în format pdf sau word urmând link-ul: http://www.ilr.ro/lccr/legislatie-2/formulare-lccr/ (rubrica cerere de înscriere).

Toate informațiile necesare cu privire la acest concurs pot fi consultate pe website-ul ILR, în cadrul rubricii dedicate programului LCCR.

Despre cursul de limbă, cultură și civilizaţie românească.

Cursul de limbă, cultură și civilizaţie românească (LCCR) este un proiect internaţional dezvoltat în cadrul unui parteneriat între Ministerul Educaţiei din România şi alte state membre UE.

Obiectivul principal vizează predarea cursului opţional de limbă, cultură şi civilizaţie românească elevilor români înscrişi în unități de învăţământ din Belgia, Italia şi Spania.

Cursul a debutat în anul 2007 având parte de o continuă crestere a numărului de elevi de la an la an, în prezent sunt înscriși elevi cu vârste cuprinse între 3 ani şi 18 ani.Începând cu anul școlar 2015-2016, cursul se va desfășura in Portugalia și in Irlanda.

Începând cu anul 2007, s-a lansat în Italia și Spania, apoi în Belgia, în 2008, Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească în unități de învățământ din state membre ale Uniunii Europene (LCCR). Începând cu anul școlar 2015-2016, proiectul s-a extins și în Irlanda, respectiv Portugalia.

Cursul LCCR este structurat într-un format de 2 ore pe săptămână, în baza unei programe și este predat de profesori calificați, selectați prin concurs din rândul comunității. Pe lângă orele de curs, profesorii și elevii sunt implicați în activități culturale, de promovare a culturii și civilizației românești în mediile educaționale și în comunitățile din țările de adopție.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu autoritățile educaționale din țările partenere și cu misiunile diplomatice ale României, evoluția sa fiind una ascendentă, astfel încât de la un număr de 1500 elevi înscriși în anul 2007, în anul școlar 2014-2015 au beneficiat de curs peste 12 000 de copii.