19 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

Informații utile despre Titlul de călătorie

Titlul de călătorie este documentul care se eliberează cetățenilor români aflați în străinătate, care nu mai posedă un document de călătorie valabil, pentru ca titularul să se poata întoarce în România sau pentru a putea întocmi o procură în vederea preschimbării cărții de identitate.

A. Eliberarea Titlului de Călătorie pentru adulți

În cazul adulților, este obligatorie prezentarea pașaportului și a cărtii de identitate expirate. În cazul în care aceste acte au fost pierdute sau furate, este obligatorie prezentarea unui denunț în fața autorităților spaniole.

De asemenea, dacă nu mai posedați niciun document de identitate românesc, este recomandabil să prezentați o copie a cărții de identitate sau a pașaportului, cartea de alegător, permisul de conducere românesc, livretul militar sau să cunoașteți codul dumneavoastră numeric personal, cod ce contine 13 cifre și poate fi găsit atât în certificatul de naștere cât și în cărțile de identitate și pașapoarte.

B. Eliberarea Titlului de Călătorie pentru minori

Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 6 ani, titlul de călătorie se eliberează gratuit!

În cazul minorilor este obligatorie prezența ambilor părinți (sau, după caz, a celui care deține custodia minorului) care trebuie să prezinte, în original, cărțile de identitate sau pașapoartele valabile, pașaportul expirat al minorului și certificatul de naștere al copilului.

Daca minorul are doar certificat de naștere eliberat de Registrul Civil Spaniol, acesta trebuie, în mod obligatoriu, să nu conțină erori cu privire la datele de identificare ale părinților și ale minorului. În acest caz, titlul de călătorie se va întocmi în baza certificatului spaniol de naștere CERTIFICADO PLURILINGÜE.  Acest tip de certificat nu trebuie să poarte Apostila de la Haga și nici nu trebuie tradus în limba română.

Pentru obţinerea unui titlu de călătorie nu este necesară o programare prealabilă, iar eliberarea acestuia se face în aceeaşi zi. Costul unui titlu de călătorie este de 65 de euro și are o valabilitate de 30 de zile. Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 6 ani, titlul de călătorie se eliberează gratuit.

În cazul în care în locul extrasului multilingv (CERTIFICADO PLURILINGÜE) veți prezenta CERTIFICADO LITERAL, acesta va trebui să poarte Apostila de la Haga. Apostila de la Haga este aplicată gratuit numai la Tribunalul Superior de Justiție al Comunitatii Autonome în care a fost eliberat certificatul. Nu este valabilă apostila aplicată de notari. În cazul minorilor încredințați unuia dintre părinți, trebuie prezentată, în original, hotărârea românească de divorț/încredințare a minorului cu mențiunea «definitivă și irevocabilă».

În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați și certificatul de căsătorie, sentința de divorț sau documentul din care reiese respectiva schimbare. Dacă unul sau ambii părinți au documentele de identitate românești expirate, acestora li se vor elibera, de asemenea,  titluri de călătorie.

În cazul pierderii pașaportului anterior al minorului, se va prezenta denunțul făcut în fața autorităților spaniole. În cazul în care unul dintre părinţi nu se poate prezenta la consulat, este necesar acordul scris al celuilalt părinte, autentificat de un notar public din România sau de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate.

CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ (DE NAȘTERE, CĂSĂTORIE SAU DECES) PLASTIFIATE SAU DETERIORATE ÎȘI PIERD VALABILITATEA

Sursa: madrid.mae.ro