15 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

IDENTITATE, SUVERANITATE ȘI UNITATE NAȚIONALĂ

Îngrijorați de evoluțiile interne și internaționale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă și alarmantă încercare de erodare a identității, suveranității și unității naționale a României, 82 de academicieni lansează un apel către întregul popor român.

Către Poporul Român,

Către instituțiile Statului Român

 

Având în vedere poziția Academiei Române, de instituție identitară fundamentală, aflată de un secol și jumătate în serviciul Națiunii Române,

semnatarii acestui Apel,

îngrijorați de evoluțiile interne și internaționale din ultimele decenii, caracterizate printr-o continuă și alarmantă încercare de erodare a identității, suveranității și unității naționale a României, cu multe acțiuni plasate sub semnul globalismului nivelator sau al unei exagerate ‘corectitudini politice’, dar și cu multe acțiuni îndreptate direct împotriva Statului și Poporului Român (rescrierea tendențioasă, lacunară sau chiar mistificatoare a istoriei, denigrarea simbolurilor naționale, subminarea valorilor și instituțiilor fundamentale, sabotarea viitorului, dezmoștenirea generațiilor care vin după noi prin vânzarea pământului, a resurselor solului și subsolului, prin defrișări masive, prin înstrăinarea sau falimentarea unităților economice, prin degradarea învățământului și a sistemului sanitar, prin politizarea excesivă a tuturor subsistemelor statului și societății, ceea ce are ca efect deprofesionalizarea, confuzia valorilor, corupția, lipsa de eficiență, apariția unor tensiuni sociale),

preocupați în mod deosebit de încercările recurente de ‘regionalizare’ a României sau de crearea de enclave autonome pe baze etnice, contrare Constituției României și tendințelor de integrare europeană, total neproductive din punct de vedere economic, social, al calității vieții în aceste zone,

ne exprimăm ferm împotriva tuturor acestor acțiuni,

ne pronunțăm cu tărie în favoarea identității, suveranității și unității naționale,

solicităm instituțiilor abilitate ale Statului Român, de la toate nivelurile, să vegheze și să acționeze pentru a preveni, pentru a contracara și, atunci când se încalcă legea, pentru a pedepsi toate diversiunile și agresiunile la adresa identității, suveranității și unității naționale a României și a stabilității statului de drept.

Chemăm alături de noi, în acest demers, întregul popor român, pe toți locuitorii acestui pământ,

ne adresăm în particular intelectualilor, invitându-i să fie exemplu de înțelepciune și de patriotism,

ne adresăm oamenilor politici, invitându-i să conlucreze cu responsabilitate și patriotism pentru binele României,

cu atât mai mult cu cât ne aflăm în preajma sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, a centenarului aducerii împreună a tuturor provinciilor românești, eveniment pe care poporul român l-a așteptat, pentru care a suferit, a lucrat și a luptat atâtea veacuri și pe care l-a realizat cu atâtea jertfe.

Să ne cinstim eroii, să fim la înălțimea lor, lăsând generațiilor următoare, tuturor locuitorilor României, o țară unită, suverană, cu dragoste pentru trecut și pentru cultura sa, cu respect de sine, stăpână pe pământul său, educată și prosperă, o țară a Europei Unite, dar cu identitate proprie, românească.

Așa să ne judece viitorul!

Semnatari ai Apelului Academicienilor Români:

 1. Acad. Victor Voicu
 2. Acad. Ioan-Aurel Pop
 3. Acad. Eugen Simion
 4. Acad. Gheorghe Păun
 5. Irinel Popescu, MC al Academiei Române
 6. Acad. Nicolae Breban
 7. Mircia Dumitrescu, MC al Academiei Române
 8. Mircea Martin, MC al Academiei Române
 9. Acad. Nicolae Ghilezan
 10. Acad. Nicolae Cristescu
 11. Acad. Constantin Ionescu-Târgoviște
 12. Acad. Octavian Popescu
 13. Dumitru Mihalache, MC al Academiei Române
 14. Acad. Sabina Ispas
 15. Gheorghe Chivu, MC al Academiei Române
 16. Voicu Lupei, MC al Academiei Române
 17. Acad. Victor Spinei
 18. Mircea Dumitru, MC al Academiei Române
 19. Ioan Tomescu, MC al Academiei Române
 20. Acad. Gheorghe Benga
 21. Valeriu Matei, MO al Academiei Române
 22. Petre T. Frangopol, MO al Academiei Române
 23. Acad. Florin Filip
 24. Costin Cernescu, MC al Academiei Române
 25. Mihail Voicu, MC al Academiei Române
 26. Acad. Dan Tufiș
 27. Gheorghe Ștefan, MC al Academiei Române
 28. Acad. Gheorghe Tecuci
 29. Acad. Alexandru Balaban
 30. Ovidiu Băjenaru, MC al Academiei Române
 31. Ioan Dumitrache, MC al Academiei Române
 32. Nicolae Dabija, MO al Academiei Române
 33. Marius Guran, MO al Academiei Române
 34. Acad. Dorel Banabic
 35. Acad. Marius Andruh
 36. Acad. Dinu C. Giurescu
 37. Acad. Cristian Hera
 38. Mircea Flonta, MC al Academiei Române
 39. Acad. Nicolae Panin
 40. Acad. Păun Ion Otiman
 41. Acad. Alexandru Zub
 42. Acad. Marius Sala
 43. Acad. Maria Zaharescu
 44. Acad. Constantin Popa
 45. Maria-Luisa Flonta, MC al Academiei Române
 46. Acad. Lucian-Liviu Albu
 47. Crișan Demetrescu, MC al Academiei Române
 48. Mariana Nicolescu, MO al Academiei Române
 49. Acad. Ionel Haiduc
 50. Gheorghe Sin, MC al Academiei Române
 51. Acad. Nicolae Anastasiu
 52. Nicolae Florea, MO al Academiei Române
 53. Dumitru Oancea, MC al Academiei Române
 54. Dan C. Jipa, MC al Academiei Române
 55. Dumitru Murariu, MC al Academiei Române
 56. Acad. Maya Simionescu
 57. Ileana Mânduțeanu, MC al Academiei Române
 58. Sorin Dumitrescu, MC al Academiei Române
 59. Acad. Victor Giurgiu
 60. Ovidiu Badea, MC al Academiei Române
 61. Ion Grosu, MC al Academiei Române
 62. Acad. Dan Berindei
 63. Acad. Lucia — Doina Popov
 64. Acad. Nicolae-Victor Zamfir
 65. Mihaela-Maria Hillebrand, MC al Academiei Române
 66. Cristian Silvestru, MC al Academiei Române
 67. Gheorghe Coldea, MC al Academiei Române
 68. Acad. Dan Dubină
 69. Acad. Anca V. Sima
 70. Acad. Dumitru Radu Popescu
 71. Acad. Constantin Corduneanu
 72. Eugen Mihaesco, MO al Academiei Române
 73. Mircea Petrescu, MO al Academiei Române
 74. Wilhelm Dancă, MC al Academiei Române
 75. Tudor Sireteanu, MC al Academiei Române
 76. Acad. Ioan-Ioviț Popescu
 77. Mihnea Colțoiu, MC al Academiei Române
 78. Ion Toderaș, MO al Academiei Române
 79. Dorel Bucurescu, MC al Academiei Române
 80. Viorel Badescu, MC al Academiei Române
 81. Dorin Ieșan, MC al Academiei Române
 82. Acad. Bogdan Simionescu