18 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

GHID PRIVIND RECUPERAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ ACHITATĂ ÎN ALT STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

Contribuabilii stabiliți in România, care importă și achiziționează bunuri sau servicii din alt stat membru al Uniunii Europene, pot să solicite rambursarea taxei pe valoarea adaugată platită în acel stat.

Pe site-ul ANAF, a fost publicat Ghidul actualizat privind recuperarea taxei pe valoare adaugată achitată în alt stat membru al Uniunii Europene, în care se prezintă pașii pe care trebuie să îi urmati pentru recuperarea TVA platită într-un alt stat comunitar.

1. Cine poate beneficia de rambursarea TVA?

Persoanele impozabile stabilite în România, care au efectuat importuri și achiziții de bunuri/servicii în alt stat membru al Uniunii Europene – pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată achitată în acel stat, prin completarea și depunerea formularului 318 „Cerere de
rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Codul fiscal1”.

Pentru a fi eligibilă pentru rambursare în statul membru de rambursare, o persoană impozabilă stabilită în România trebuie să efectueze operațiuni care dau dreptul de deducere în România. În cazul în care o persoană impozabilă efectuează în România atât operațiuni care dau
drept de deducere, cât și operațiuni care nu dau drept de deducere, statul membru de rambursare poate rambursa numai acea parte din TVA rambursabilă care corespunde operațiunilor cu drept de deducere.

2. Unde se găsește formularul 318 și instrucțiunile de completare?

Modelul și conținutul formularului 318, instrucțiunile de completare ale acestuia precum și procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene au fost aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2810/2016 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 844 din data 25 octombrie 2016.

Formularul 318 împreună cu instrucțiunile de completare ale acestuia sunt afișate pe site-ul
ANAF: www.anaf.ro, secțiunea: „Servicii online/Rambursare TVA din UE”2
.
3. Cum se depune formularul 318?

Pentru a obține rambursarea taxei pe valoarea adăugată în statul membru de rambursare, solicitantul completează și depune prin transmiterea, pe cale electronică, respectivului stat membru, a formularului 318. Formularul se depune prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Pentru aceasta este necesar să se descarce, să se completeze și să se valideze formularul 318 (se apasă butonul „VALIDARE” din formular, pentru a elimina eventualele greșeli și se aplică semnătura electronică, apoi va apărea butonul cu textul „Trimite” și se apasă pe el pentru expediere).

4. Care este termenul de depunere al formularului 318?

Cererea de rambursare – formular 318 se completează în format electronic și se înaintează, pe cale electronică, organului fiscal competent din România, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziție de Agenția Națională de Administrare Fiscală, până la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare.

5. Care este perioada pentru care poate fi solicitată rambursarea?

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic și de minimum 3 luni calendaristice. Cererile de rambursare pot însă viza o perioadă mai mică de 3 luni, în cazul în care aceasta reprezintă perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic.

În cazul în care cererea de rambursare vizează o perioadă de rambursare mai mică de un an calendaristic, dar mai mare de 3 luni, cuantumul TVA pentru care se solicită o rambursare nu poate fi mai mic de 400 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională a statului de rambursare.

În cazul în care cererea de rambursare se referă la o perioadă de rambursare de un an calendaristic sau la o perioadă rămasă dintr-un an calendaristic, cuantumul TVA nu poate fi mai mic de 50 euro sau echivalentul acestei sume în moneda națională a statului de rambursare.

La completarea perioadei de rambursare este necesar să se aibă în vedere „Lista de preferințe a statelor membre” cuprinsă în Instrucțiunile de rambursare TVA din UE, afișată pe site-ul ANAF.

6. Care sunt condițiile necesare transmiterii cererii autorității competente din statul membru de rambursare?

 • După transmiterea formularului 318 de către solicitant, prin intermediul portalului ANAF se verifică, cu ajutorul aplicației informatice, dacă:
  în perioada de rambursare înscrisă în cerere, solicitantul a fost persoană înregistrată în scopuri
  de TVA, potrivit art. 316 din Codul fiscal;
 • documentele înscrise în secțiunea „Lista operațiunilor pentru care se solicită rambursarea TVA” sunt emise în perioada de validitate a codului de înregistrare în scopuri de TVA a persoanei impozabile stabilite în România.

 

După transmiterea cererii de rambursare, pentru a vedea stadiul în care se află cererea este necesară logarea pe portalul ANAF, secțiunea „Autentificare Certificat”.

Ca urmare a accesării secțiunii vor fi afișate informații despre contul contribuabilului. Se va selecta rubrica „DECLARAȚII DEPUSE”, apoi „RAMBURSARE TVA”.

Ulterior, se va selecta contribuabilul pentru care s-a depus declarația și se va vizualiza „ISTORIC DECLARAȚII”. Aici se vor regăsi toate mesajele de
validare, inclusiv pe cele din străinătate.

DOAR în situația în care condițiile sunt îndeplinite, se atribuie un număr de referință cererii de rambursare (318), aceasta fiind transmisă electronic împreună cu toate documentele atașate, autorității competente din statul membru de rambursare.

Numărul de referință al cererii atribuit la transmitere trebuie înscris pe toate documentele referitoare la cererea respectivă. Acest număr se găsește pe portalul ANAF în „SPAȚIUL DVS. PRIVAT”.

În cazul în care solicitantul nu îndeplinește condițiile menționate anterior, cererea nu este înaintată statului membru de rambursare.

7. Care este termenul de soluționare a cererii?

Statul membru de rambursare îi comunică solicitantului decizia sa de aprobare sau respingere a cererii de rambursare în termen de patru luni de la data primirii cererii de către statul membru respectiv.

În cazul în care cererea de rambursare este respinsă integral sau parțial, motivele respingerii sunt comunicate solicitantului, împreună cu decizia, de către statul membru de rambursare. Contestațiile împotriva deciziilor de respingere a unor cereri de rambursare pot fi depuse de către solicitant la autoritățile competente ale statului membru de rambursare, în forma și în termenele prevăzute pentru contestațiile introduse de către persoane stabilite în statul membru respectiv cu privire la cererile de rambursare.

8. Unde se pot afla detalii suplimentare?

Acest ghid oferă numai informații generale. Informații detaliate sau clarificări se pot obține:

 • apelând Biroul central de asistență telefonică a contribuabililor – Call-center, la numărul de telefon
  031.403.91.60;
 • prin intermediul „Formularului de contact3„ existent pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro ;
 • la sediile unităților fiscale, la structurile de asistență pentru contribuabili.

 

[embeddoc url=»https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_Recuperare_TVA_UE_2017.pdf» width=»50%» download=»all» viewer=»google»]