16 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

DIASPORA INVEST – CONSTRUIM O ȚARĂ CA AFARĂ

Liga Studenților Români din Străinătate, Asociația Centrul de Dezvoltare SMART și Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din Regiunea de Sud-Est organizează vineri, 16 februarie 2018, începând cu ora 18:00, la Sediul Ambasadei României în Regatul Spaniei, un eveniment de informare în cadrul proiectului “Diaspora Invest” destinat românilor din diaspora care intenționează să lanseze o afacere în România.

Obiectivul major al acestui proiect este promovarea, susținerea și dezvoltarea antrprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, în rândul persoanelor fizice din diaspoprin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zonele urbane diRomânia, cu excepția regiunii București-Ilfov. Astfel, Diaspora Invest își propune lectarea a 30 de noi start-up-uri și sprijinirea acestora prin finanțări nerambursabilevaloare de 40.000 euro, plus consiliere specifică fiecărui proiect în parte pe tot parcursul
acestuia.

În cadrul evenimentului de informare se vor prezenta scopul, condițiile de înscriere în proiect precum și beneficiile aduse prin implementarea programului. De asemenea, la eveniment aşteptăm ca speakeri, antreprenori români şi experţi economici interesați de dezvoltarea economică a României și oportunităţile de investiţii, precum și de promovarea antreprenoriatului prin intermediul experienței
proprii ca antreprenor.

Proiectul Diaspora Invest este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Pentru informații suplimentare și confirmarea participării dumneavoastră la conferință, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: diasporainvest@lsrs.ro

Asociația Centrul de Dezvoltare SMART este o asociaţie nonprofit, apolitică şi nonpartizană, care a fost înfiinţată în anul 2003. În acelaşi an, şi-a început şi activitatea, prin implicarea în diverse proiecte de tineret cu finanţare naţională şi europeană şi a continuat prin dezvoltarea şi autorizarea în sistem ANC a unui număr semnificativ de cursuri de formare profesională a adulţilor, devenind un furnizor important în România pe piaţa de servicii de formare profesională în diferite domenii.

Direcția pe care a definit-o în ultimii ani se concentrează pe implementarea de proiecte sociale creșterea ratei de angajabilitate a persoanelor provenind din medii vulnerabile, susținerea gamei de servicii de informare, orientare, mediere, consiliere profesională (conform acreditării obținute în anul 2011 din partea AJOFM Galați) și cursuri de formare profesională, activităţi de antreprenoriat și consultanță în afaceri, coordonarea incubatorului de afaceri „Start UP Smart” etc. Gama de cursuri pe care o desfașoară în calitate de furnizor de formare profesională cuprinde cursuri de iniţiere, calificare şi perfecţionare, printre acestea aflându-se şi cursul de competenţe antreprenoriale, dar şi cursuri bazate pe competenţe fundamentale sau pe îmbinarea de competenţe corelate cu nevoia specifică de formare, cum ar fi comunicarea eficientă, managementul organizaţional, managementul echipei etc. http://www.smart.org.ro/ro/.

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) oferă studenților și absolvenților români de peste hotare un cadru deschis de dialog și acțiune. LSRS promovează iniția- tiva, profesionalismul şi solidaritatea membrilor săi, ca reprezentanți de valoare ai Ro- mâniei, şi o atitudine pozitivă față de perspectivele reorientării lor spre țară. Obiectivul principal al LSRS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele academice, profesionale, sociale, civice şi culturale ale membrilor săi, precum și de a sprijini contribuția lor la dezvoltarea României. LSRS este o organizație neguvernamentală,  apolitică  și  echidistantă.

Asociația  Patronatul  Tinerilor  Întreprinzători  (PTIR)  a  luat  ființă  ca  urmare  a contextului antreprenorial românesc caracterizat prin lipsuri de capital, informații și programe de stimulare a tinerilor antreprenori. Astfel, organizația militează pentru susținerea, apărarea, promovarea și reprezentarea intereselor profesionale, economice și sociale ale tinerilor întreprinzători din România, stimulând și promovând spiritul antreprenorial și implicarea tinerilor în dezvoltarea economică și socială. De asemenea, PTIR a desfășurat în calitate de beneficiar și partener, o serie de proiecte cofinanțate din fonduri europene cu activități țintite pe creșterea competențelor antreprenoriale și furnizarea de servicii de consiliere a activităților antreprenoriale. Pentru mai multe detalii cu privire la activitatea desfășurată de către Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România, vizitați  http://www.ptir.ro/.