26 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

DETALII DESPRE TRANSCRIEREA CĂSĂTORIEI ÎN ROMÂNIA

Un articol de interes despre cum se transcrie căsătoria în România, informații oferite de Credis Abogados Madrid, colaboratorii permanenți ai Gazetei de Spania.

Atunci când vorbim de căsătoria dintre un cetățean român și unul străin, trebuie avută în vedere obligația de a transcrie căsătoria în Registrul român de Stare Civilă. Aceeași obligație apare și în cazul cetățenilor români care și-au oficializat căsătoria la un Registru străin de stare civilă.

Cererea de transcriere a căsătoriei se poate face personal sau prin împuternicit prin procură specială. Trebuie avut în vedere faptul că dacă cererea se face în următoarele 6 luni de la căsătorie nu va fi însoțită de plata anumitor taxe dar posterior termenului, în afara taxelor, cetățenii pot primi sancțiuni economice (Amenzi).

Cererea se depune la starea civilă a primăriei de la domiciliul comun al soților, iar dacă aceștia au domicilii diferite în țară, la oricare dintre cele două primării. În cazul cetățenilor care nu au avut niciodată domiciliul în România, cererea însoțită de actele necesare va fi depusă la Primăria Sectorului 1 din București.

La sectorul 1, cererea se face către primar care își va da aprobarea în vederea transcrierii, și va fi însoțită de Certificatul de naștere în original, apostilat cu Apostila de la Haga, tradus și legalizat de către un traducător autorizat. Documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;
însă care nu se regăsesc în una din situaţiile prevăzute anterior, se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 72 alin. 6 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr. 64/02.03.2011, coroborate cu prevederile art. 1093 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura supralegalizării documentului presupune existenţa a trei ştampile pe originalul documentului prezentat, după cum urmează: ştampila aplicată de autoritatea emitentă a actului, conform procedurii stabilite de statul de origine, ştampila misiunii diplomatice a României din statul de origine sau a misiunii diplomatice a statului de origine din România; ştampila Ministerului Afacerilor Externe din România – Direcţia Relaţii Consulare, cu sediul în Aleea Alexandru nr. 24, sector 1.

De asemenea, cererea va fi însoțită de fotocopii ale certificatelor de naștere ale celor doi soți, dar și ale actelor de identitate a acestora, declarații notariale din partea cetățeanului de naționalitate română privind numele purtat după căsătorie dar și de o declarație a titularului actului sau a împuternicitului că nu mai există această transcriere înregistrată pe raza unei alte primării.

Dacă se constată modificări la numele sau prenumele titularului actului ori erori materiale, transcrierea se va face doar după clarificarea neconcordanțelor.

Există și posibilitatea de a face mențiuni despre căsătorie pe certificatul de naștere.

ATENȚIE! Cetățenii români aflați în străinătate pot solicita înscrierea actelor de stare civilă la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României, cu aprobarea șefilor acestor misiuni/oficii consulare.

În situația în care locuiți în Spania puteți înregistra căsătoria la Consulatul României. Cererea de înscriere se va face de către ambii soți și va fi însoțită de Certificatul de căsătorie spaniol, eliberat de Registrul Civil ( certificado plurilingue) Acesta nu trebuie nici apostilat și nici tradus în limba română, certificatele de naștere ale soților, documente de identitate valabile, dar și de certificatul de căsătorie sau de naștere cu mențiunea divorțului sau a numelui purtat în urma divorțului. Toate documentele trebuie însoțite de fotocopii, iar în cazul în care unul dintre soți nu este cetățean român acesta va trebui să prezinte certificatul de naștere original, eliberat de statul de origine, tradus în limba română și legalizat.

 

Andra Pococi, consilier juridic Credis Abogados Madrid

BIROUL DIN MADRID:Calle Valentín Beato, nº 24,3º Planta, Oficina 7, 28037, Madrid

Programări: +34 642.344.000 ; +34 642.777.727

Fix: +34 91.176.34.36

E-mail: credis@credisabogados.es

Web: www.credisabogados.es