18 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI: LEGEA PRIVIND STATUTUL JUDECĂTORILOR ȘI PROCURORILOR ESTE, ÎN ANSAMBLUL SĂU, CONSTITUȚIONALĂ

Plenul Curții Constituționale a României (CCR) a constatat, marţi, că Legea pentru modificarea şi completarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor este, în ansamblul său, constituţională.

”Curtea a respins, ca neîntemeiată, obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi a constatat că dispoziţiile mai multor articole din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi legea, în ansamblul său, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.”, se arată într-un comunicat al Curții Constituționale.

Curtea a respins de asemenea, ca inadmisibilă, obiecţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art.I pct.77 (cu referire la art.52 alin.(3)), pct.108 (cu referire la art.62 alin.(12) şi (13)) şi pct.112 )(cu referire la art.623) din acelaşi act normativ.

Plenul CCR a constatat că mai multe articole din actul normativ, precum şi sintagmele „comisiile speciale parlamentare pentru controlul activităţilor serviciilor de informaţii”, „informare conformă”, „precum şi procedurile judiciare”„ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite”, „nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art.5 şi art.8”„funcţia de ministru al justiţiei”, „funcţia de ministru al justiţiei” din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor sunt neconstituţionale.

Curtea Constituțională a precizat că mai multe decizii, printre care şi cea privind constituţionalitatea legii în ansamblul său, au fost luate cu majoritate de voturi, în cazul altor texte fiind înregistrată unanimitate de voturi.