16 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

CUM POT BENEFICIA COPIII ROMÂNI DIN SPANIA DE ALOCAȚIA DE STAT DIN ROMÂNIA

Gazeta de Spania a realizat un amplu interviu cu atasatul pe probleme de Munca al Ambasadei Romaniei la Madrid, Cristina Florea. Interviul, fiind unul extrem de vast si cu informatie de interes pentru toti romanii din Spania, a fost impartit in patru teme majore sub forma unor episoade, pe care le vom  prezenta in pagina de Juridic al Gazetei de Spania.

Cele patru episoade contin urmatoarele teme:

  1. Ce obligatii au persoanele care incaseaza “subsidio” si vor sa paraseasca teritoriul Spaniei
  2. Se poate acumula vechimea din Spania la pensie? Cateva detalii!
  3. Firmele de plasare a fortei de munca! Detalii si informatii utile.
  4. Copiii romanilor rezidenti in straintate/Spania beneficiaza de alocatia de stat din Romania? Daca da, care sunt procedurile?

4. Copiii romanilor rezidenti in strainatate/Spania beneficiaza de alocatia de stat din Romania? Daca da, care sunt procedurile?

«În baza prevederilor Regulamentului 883/2004 reprezentantul legal al unui copil român minor are dreptul să primească prestaţia pentru îngrijirea copilului în statul în care este rezident legal şi își desfășoară activitatea.

În Spania nu există alocaţie de stat pentru copii, care să se acorde necondiţionat tuturor copiilor, indiferent de veniturile părinţilor, aşa cum se întampla în România sau în alte state europene.În Spania obţin ajutor pentru creşterea copilului doar familiile care se încadreaza în baremele de venit familial anual stabilite de Institutul Naţional de Securitate Socială (aprox. 11 500 euro/an în 2016).

Dacă lucrează legal în  Spania, reprezentantul legal al copilului trebuie să solicite întâi în Spania prestaţia pentru minori aflaţi în întreţinere. Daca aceştia NU au dreptul la această prestaţie în Spania (fapt dovedit prin formularul european E 411 sau orice alt document în care să se specifice clar acest lucru), atunci poate solicita alocaţie de stat din partea statului român.

Astfel, reprezentantul legal al copilului:

  1. Va solicita in Spania Prestaţia pentru minor aflat în întreţinere (Prestacion economica por hijo o menor a cargo). Aceasta este o sumă de care beneficiaza copiii sub 18 ani (sau şi cei ce depăşesc 18 ani, dar care au un grad de handicap de peste 65%) în funcţie de situaţia materială a familiei. Solicitarea se adresează birourilor Securităţii Sociale (Centros de Atención e Información de la Seguridad Social) din localitatea de domiciliu. Se completează o cerere şi se anexează documentaţia solicitată. In funcţie de venitul anual al familiei copilul va beneficia, sau nu, de această prestaţie.
  2. Dacă, in funcţie de venitul anual al familiei, minorul nu are dreptul să beneficieze de Prestaţia pentru minor aflat în întreţinere în Spania, reprezentantul legal poate solicita în România Alocaţia de stat pentru copii, care reprezintă o suma acordată necondiţionat de veniturile familiei, conform legii. De această alocaţie beneficiază toţi copiii cetăţenilor români in varsta de pana la 18 ani precum şi cei peste 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, inclusiv copiii cu handicap. Până la vârsta de 2 ani cuantumul sumei acordate este acelaşi, iar după vârsta de 2 ani copiii cu hadicap beneficiaza de cuantum dublu. Pentru a beneficia de alocația de stat, cererea de acordare a alocației, împreună cu documentaţia necesară, trebuie depusă personal sau prin împuternicit la primăria de domiciliu din ţară. Cererea trebuie completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului şi va fi însoţită de orginalul şi copia certificatului de naştere al copilului şi ale actului de identitate al reprezentantului legal (părintele), de alte documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal (sentinţe judecătoreşti, dacă este cazul), precum şi de dovada de negare a dreptului în Spania (orice document eliberat de Institutul Național de Securitate Socială din Spania care să dovedească faptul că împuternicitul legal al copilului nu este îndreptățit să beneficieze în Spania de prestaţia pentru copil aflat în intreţinere).

Alocaţia se poate acorda retroactiv, pentru o perioadă anterioară de 1 an, în cazul persoanelor care depun prima dată cerere de acordare, sau pentru o perioadă de maxim 3 ani pentru persoanele care au beneficiat anterior de prestaţie şi ulterior aceasta a fost suspendată. Condiţia, în ambele cazuri, este de a se face dovada că în perioada respectivă copilul nu a beneficiat de prestaţie în alt stat.»