15 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

CULTOUR DESIGN: IMBOGATIREA COMPETENTELOR DE DESIGN DIGITAL PENTRU TURISMUL CULTURAL

CulTour Design este un proiect finanțat  de Comisia Europeană prin programul ERASMUS +, Acțiunea Cheie KA două Parteneriate pentru Cooperare. Perioada de implementare a proiectului: Ianuarie 2022-Decembrie 2023

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Proiectul abordează practici inovatoare de perfecţionare a competenţelor bazate pe învăţare prin experienţă, pentru a completa competențele adulţilor cu creativitatea şi abilităţi digitale necesare în sectorul turismului cultural, în contextul unei lumi digitale post-criză.

Scopul este de a le permite acestora să-și creeze propriul ghid turistic cultural digital, promovând în același timp cultura locală pentru un turism durabil. Mai precis, proiectul își propune să dezvolte abilitățile adulților slab calificați, în special din zonele rurale, pentru a promova resursele Turismului Cultural (TC) prin dezvoltarea abilităților lor în Design Digital și Gândire Digitală,  pentru transformarea digitală a TC.

Pe măsură ce noua eră a turismului cultural integrează în viața culturală conceptul de turist cultural digital, adulții în căutarea unui loc de muncă vor trebui să dețină competențe care să le permită să devină competitivi în rândul industriei TC

La finalizarea proiectului, participanții vor avea o înțelegere aprofundată a principiilor designului digital și vor fi capabili nu numai să elaboreze conținut digital care promovează valorile culturale locale, ci și să gestioneze armonizarea resurselor disponibile în viața culturală (expoziții muzeale, produse/alimente locale, locuri de vizitat etc.) într-o manieră atrăgătoare.

Acest lucru va fi facilitat de crearea unui curs practic interactiv online pentru adulții care lucrează deja, care doresc să lucreze sau au rămas fără loc de muncă în domeniul TC din cauza crizei.

Grupul țintă în cadrul parteneriatului

– Experți în marketing
– Organizații care pot sprijini recrutarea participanților la evenimente de multiplicare prin generarea de conștientizare în cadrul rețelei lor
– Organizații publice
– Profesioniști care pot promova materiale de diseminare a proiectului
In afara parteneriatului:
– Asociațiile de turism care caută modalități de a fi transformate digital
– Comunități de adulți
– Agențiile de Dezvoltare Europeană și Regională
– Responsabili politici
– Organismele UE care pot maximiza efectele de vizibilitate ale proiectului
– Agenții de proiectare digitală
– Agențiile de Dezvoltare rurală

IMPLEMENTARE

În conformitate cu obiectivele menționate mai sus, vor fi puse în aplicare activități specifice:
– Un raport de validare a nevoilor care să servească drept bază pentru cartea albă care să prezinte situația actuală din țările partenere în ceea ce privește activitățile turistice de patrimoniu post-COVID și competențele necesare pentru a depăși șomajul din turism;
– Elaborarea de manuale practice pentru adulții cu competențe reduse, cu orientări și exemple utile de principii de design digital în promovarea turismului cultural;
– Configurarea unui instrument virtual care va stimula competențele hibride ale participanților pentru a le permite să își promoveze propriul ghid turistic cultural digital;
– Stabilirea unei rețele puternice în interiorul și în afara parteneriatului în vederea elaborării  de sinergii de practică CulTour Design prin intermediul unei comunități digitale dezvoltate special pentru entuziaștii proiectului;
– Planurile de proiect, de calitate, de împărtășire și promovare, de pilotare și de exploatare care susțin toate activitățile orizontale care vor stabili impactul proiectului prin rezultate de calitate superioară;
– Elaborarea unui acord privind drepturile de proprietate intelectuală (DPI) care să fie semnat între toți partenerii care să asigure exploatarea proiectului și care să includă scheme de succesiune și modele de venituri.

REZULTATE ESTIMATE

Rezultatele intangibile, care vor asigura impactul proiectului după finalizarea acestuia, sunt:
– Creșterea gradului de conștientizare cu privire la situația actuală și acțiunile întreprinse ca răspuns la COVID-19, precum și la impactul asupra turismului cultural;
– Implementarea unor metode noi de formare, bazate pe TIC, pentru dezvoltarea competențelor, ajutând cetățenii din mediul rural și profesioniștii din turism să dobândească competențe digitale, salvând în același timp sectorul cultural;
– Îmbunătățirea soluțiilor inteligente și a strategiilor de e-learning în domeniul Educației&Trainingului în contextul sectoarelor culturale și creative care apelează la soluții online din cauza izolării generate de criză;
– Încorporarea resurselor educaționale deschise (RED) și a software-ului deschis în procesul de învățare, completat cu activități motivante de învățare online;
– Dezvoltarea unei rețele largi de părți interesate, oferind posibilitatea de a deschide un dialog între comunitățile implicate în turismul cultural;
– Influențarea politicilor legate de inițiativele de turism cultural în Uniunea Europeană.

Principalele rezultate tangibile ale proiectului, care vor fi disponibile la finalizarea acestuia, sunt:

1. O serie de manuale incluzive, special dezvoltate pentru adulții care caută oportunități de angajare în sectorul turismului cultural. Manualele vizează îmbunătățirea abilităților digitale ale adulților cu calificare scăzută, cu accent pe cei din zonele rurale, concentrându-se pe principalele aspecte ale designului digital și gândirii digitale, pentru promovarea eficientă a turismului cultural;

2. Un asistent bazat pe cloud care oferă utilizatorilor instrumente pentru a-și pune în practică abilitățile digitale nou dobândite, îmbunătățindu-și în același timp abilitățile hibride (tehnice și non-tehnice). Prin acest instrument, adulții având o calificare scăzută vor putea să-și creeze propriile rute culturale, utilizând principiile gândirii digitale pentru a proiecta produse virtuale care să promoveze cultura locală și să protejeze turismul sustenabil;

3. Comunitatea Digitală Europeană CulTour, care constituie un spațiu online dedicat și care servește ca punct unic de informare și comunicare între participanții la proiect și părțile interesate, în scopul creșterii rețelei proiectului și, prin urmare, a impactului în rândul industriilor creative/culturale europene și al autorităților.

Website:cultourdesign
Facebook: Facebook

Image Sources

  • Logo CulTour Design: Innetica