19 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

COPIII CU VÂRSTA DE PÂNĂ LA TREI ANI VOR FI SCOȘI DE LA ÎNTREȚINERE

Proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari are ca obiect de reglementare exceptarea copiilor minori cu vârsta de până la trei ani de la calculul cheltuielilor pe consumuri individuale şi de la calculul cheltuielilor pe beneficiari, aferente serviciilor individuale ale proprietarilor, dar gestionate financiar prin intermediul asociaţiei de proprietari.

Astfel, Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat marţi un proiect de lege prin care copiii minori, cu vârsta până la trei ani, pot fi exceptaţi de la calculul cheltuielilor de întreţinere şi de la cel al cheltuielilor asociaţiei de proprietari.

”Asociaţiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin.(1) lit.b) pentru copiii cu vârsta de până la trei ani. Termenul de plată a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari, afişate pe lista lunară de plată, este de maximum 20 de zile calendaristice”, se arată în proiect.

«Consumul realizat de aceşti copii minori se poate reflecta în contoarele de apă sau în consumul locuinţei per ansamblu. În plus, în condiţiile în care animalele mici de companie (pisici, căţei, etc.) nu sunt incluse în rândul consumului pe locuinţă sau apartament/persoană, consider absurd să contorizăm cvasi-cheltuielile ‘provocate’ de bebeluşi pentru buna desfăşurare a asociaţiei de locuinţe», susţinea senatorul PNL, Dragoş Luchian, inițiatorul propunerii legislative, în în expunerea de motive.

Acest amendament a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional.