20 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

CE ESTE APOSTILA DE LA HAGA?

Pentru cei care nu sunt familiarizati cu acest termen am detaliat mai jos informatia necesara.

Apostila este un certificat de autentificare emis de catre o autoritate desemnata de statul in care actul oficial a fost emis (deci documentele emise in Romania se pot apostila DOAR in Romania). Apostilele pot fi emise numai pentru actele oficiale eliberate intr-un stat parte contractanta la Conventia Apostila si care urmeaza a fi folosite intr-un alt stat tot parte contractanta la Conventie, dacă sunt indeplinite patru conditii:

1. -statul in care a fost eliberat actul oficial este parte la Conventia Apostila;
2. -statul in care actul oficial urmeaza sa fie folosit este parte la Conventia Apostila;
3. -documentul este considerat drept act public in baza dreptului in vigoare in statul care l-a eliberat;
4. -statul in care actul oficial urmeaza sa fie folosit cere o Apostila pentru a-l recunoaste ca act oficial strain.

O Apostila nu va fi niciodata folosita pentru recunoasterea unui act oficial intr-un stat in care acest act a fost eliberat. Apostilele sunt strict destinate folosirii actelor oficiale in strainatate.

Tipuri de documente de apostilat

Se pot apostila doar documentele ce vor fi folosite in statele membre ale Conventiei de la Haga.

Cele mai frecvente tipuri de acte care se apostileaza sunt:

• Certificate de nastere, in original, emise dupa 1996;
• Certificate de casatorie, in original, emise dupa 1996;
• Certificate de deces, in original, emise dupa 1996;

Nota: Actele de stare civila emise inainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou. Preschimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi.

• Certificate de cazier judiciar, in original, eliberate cu cel mult 3 luni in urma
• Adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei, in original, eliberate de Ministerul de Interne, Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei, din Bucuresti str. Obcina Mare nr. 2, sector 6
• Acte de studii, in original. Actele pentru studii liceale si postliceale se vizeaza de catre Inspectoratele scolare judetene, iar actele de studii universitare trebuie vizate in prealabil la Ministerul Educatiei si Cercetarii, Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, Bucuresti
Nota: pentru echivalarea studiilor in Spania, NU este necesara apostilarea acestora
• Adeverinte medicale, in original, vizate in prealabil la Ministerul Sanatatii, Directia Judeteana de Sanatate
• Certificate de botez / cununie, in original, vizate in prealabil la Ministerul Culturii si Cultelor
• Adeverinte prin care se atesta vechimea in munca, vizate in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
• Adeverinte de calificare in diferite meserii, in original, vizate in prealabil de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Directia Generala Forta de Munca
• Facturi comerciale, vizate in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti

Acte cerute cu frecventa in strainatate – cine le emite:

Certificatul de nastere de tip nou


Este de culoare albastra si are marimea aproximativ cat a unui format A4. Acest certificat este redactat in romana, engleza si franceza. Schimbarea certificatului de tip vechi se face gratuit de catre Biroul de evidenta al populatiei din orasul / localitatea de resedinta a solicitantului.

Certificatul de casatorie de tip nou

Este de culoare roz si are aceeasi marime ca si certificatul de nastere, respectiv cat a unui format A4. Si acest certificat este redactat suplimentar in cele doua limbi de circulatie internationala, engleza si franceza. Schimbarea certificatului de tip vechi se face la primariile localitatilor de unde a fost eliberat.

Caziere judiciare

Se elibereaza de catre Sectia de Politie care a eliberat buletinul sau cartea de identitate a solicitantului sau de catre Inspectoratul General de Politie. In cazul in care in strainatate este solicitat cazierul judiciar, acestea trebuie sa urmeze procedura de apostilare
Nota: Prefecturile nu aplica apostila pe cazierele judiciare mai vechi de 1 luna; trebuie sa aveti grija ca din momentul apostilarii si pana in momentul prezentarii la organele de resort din Italia, Spania etc. sa nu treaca o perioada prea mare de timp, deoarece este posibil ca acesta sa nu mai fie valabil si sa fiti nevoiti sa repetati intreaga procedura.

SENTINTA DE DIVORT / ADEVERINTA DE CELIBAT

Acestea sunt documente necesare in vederea casatoriei in strainatate, pentru a dovedi ca cetatenii care doresc sa se casatoreasca nu sunt in prezenti casatoriti. Sentinta de divort este de asemenea necesara in cazul reintregirii familiei, in special pentru a dovedi faptul ca tribunalul a incredintat copilul sau copiii parintelului care vrea sa faca reintregirea. Sentinta de divort trebuie sa fie definitiva si trebuie sa aiba stampila si semnatura presedintelului tribunalului emitent. Adeverinta de celibat este eliberata de Starea Civila, acolo unde a fost inregistrata nasterea. In unele tari se cere si certificatul de casatorie cu mentiunea divortului pentru persoanele care au fost casatorite si vor sa se recasatoreasca in aceste tari (bineinteles este nevoie si de sentinta de divort).

CINE POATE SOLICITA APOSTILA DE LA HAGA?

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către titularul actului, de către soţul/soţia titularului actului sau de către o rudă până la gradul II cu titularul actului, iar în acest caz se vor prezenta şi documente care atestă relaţia, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate – important: In acest caz NU ESTE NECESARA PROCURA.
De asemenea, eliberarea apostilei mai poate fi solicitată de către o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau de către o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea în numele acestuia a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegaţie în acest sens.

De regula, apostila trebuie sa fie aplicata ori direct pe document, ori pe o foaie separata ce va fi anexata documentului oficial.

 

 

www.traducerimadrid.com