28 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

AVIZ FAVORABIL ÎN SENAT PENTRU INIŢIATIVA DE MODIFICARE A CONSTITUŢIEI PENTRU DEFINIREA FAMILIEI

Comisia juridică şi cea pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor CEDO din Senat au întocmit  în unanimitate, un raport comun favorabil iniţiativei cetăţeneşti privind revizuirea Constituţiei.

La recomandarea Consiliului Legislativ, iniţiativa a fost completată, prin amendament, cu un nou articol potrivit căruia «revizuirea Constituţiei se supune aprobării prin referendum, organizat potrivit dispoziţiilor art. 151, alin.3 din Constituţia României, republicată».

Consiliul Legislativ motivează recomandarea înaintată celor două comisii prin faptul că, pentru asigurarea unei reglementări complete, proiectul trebuie să cuprindă, printr-un articol distinct, şi norma privind supunerea spre aprobare prin referendum a revizuirii Constituţiei.

Iniţiativa cetăţenească vizează modificarea articolului 48, alin. 1 din Constituţie («Familia»), care stipulează că «familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor». Actualul text al Constituţiei se referă la căsătoria dintre soţi.

Senatul dezbate, în calitate de primă Cameră sesizată, iniţiativa cetăţenească semnată de circa 3 milioane de români cu drept de vot.

Pe 20 iulie, CCR a avizat pozitiv iniţiativa de modificare a Constituţiei astfel încât să se stipuleze explicit că familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi femeie, nu pe cea între soţi.

Potrivit Coaliţiei pentru Familie, această propunere legislativă de revizuire a Constituţiei are ca scop protejarea explicită a familiei şi a drepturilor părinţilor.

Formularea propusă pentru art. 48 alin. 1 din Constituţie este: »Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor». Actualul text al Constituţiei se referă la căsătoria dintre soţi.