20 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ANAF I-A RĂSPUNS LUI VARUJAN VOSGANIAN CU PRIVIRE LA VENITURILE LUI KLAUS IOHANNIS DIN MEDITAȚII

ANAF i-a răspuns lui Varujan Vosganian cu privire la veniturile lui Klaus Iohannis din meditații. Potrivit ANAF, până în 1999 nimic nu era informatizat, iar declarațiile din perioada 1990-1999 au fost depuse în 2000 la Arhivele Naționale.

În 2000, soții Iohannis au declarat veniturile salariale, iar din 2001 și alte venituri precum cele din chirii, venituri din dobânzi, dividende, proprietate intelectuală.

Cu toate acestea ANAF precizează că în declarațiile de venit depuse între anii 2000-2015, nu au înscris venituri realizate din alte forme de învățământ, nefigurând în evidențele fiscale cu venituri din activități independente.

Pentru cine a uitat, președintele Klaus Iohannis susținea că și-a cumpărat case din meditații.

”Referitor la solicitarea dumneavoastră adresată Ministrului Finanțelor Publice, privind achiziția unor imobile din banii obținuți din meditații de către domnul Klaus Iohannis, președintele României, precizăm că, în urma analizării informațiilor deținute la nivel de ANAF, se constată urmatoarea stare de fapt:

În ce privește evidența veniturilor, precizăm că până în anul 1999 nu exista o situație informatizată, astfel încât la nivelul ANAF nu se mai regăsesc date privind veniturile și impozitele achitate de persoane fizice.

Mai mult, documentele privind declarațiile pe venit, pentru perioada 1990-1999 (arhivate începând cu anul 2000), au fost predate către Arhivele Naționale, fiind scoase din arhiva organelor fiscale întrucât termenul de păstrare era de 10 ani.

Începând cu anul 2000, în evidența informatizată la nivelul agenției sunt înregistrate fișele fiscale din care rezultă veniturile salariale obținute de domnul și doamna Iohannis, iar din anul 2001 sunt înregistrate, pe lângă aceste venituri și venituri din chirii, venituri din dobânzi, dividende, proprietate intelectuală, precum și alte venituri declarate de angajatori.

Precizăm tot pe această cale faptul că în urma consultării aplicației informatice FISC NET, aplicație informatică în care se regăsesc codurile unice de înregistrare atribuite de către ORC s-a constatat faptul că, persoana fizică nu are atribuit Cod Unic de Înregistrare. Mai mult, persoana fizică nu figurează în evidențele fiscale cu venituri din activități independente, respectiv din activitatea altei forme de învățământ (cod caen 8559 pentru perioada 2000-prezent).

În declarațiile privind veniturile realizate în România (cod 200) depuse pentru anii 2000-2015 persoana fizică nu a înscris venituri realizate din activitatea altei forme de învățământ (meditații).

Menționăm că potrivit legislatiei aplicabilă până în anul 2002 Decretul Lege 54/1990, era temeiul legal pentru desfășurarea activității economice de către persoane fizice pe baza liberei inițiative, iar începând cu anul 2002 și până în 2008, persoanele fizice care desfășurau activitate economică cu scop lucrativ constând în prestarea de servicii aveau obligația autorizării activității la Primariile pe a căror rază teritorială iși au domiciliul, conform art 5, alin (1) din Legea 507/2002.

Începând cu anul 2008 persoanele fizice au obligația să solicite Oficiului Registrului Comerțului de pe Lângă Tribunal înregistrarea și autorizarea funcționării înainte de începerea oricărei activități economice, în speță alte forme de învățământ, cod caen 8559, în conformitate cu prevederile art. , litera a, art 4 și art 7 alin (1) din OUG 44/2008 din 16.04.2008 coroborat cu prevederile Legii 26/1990 privind Registrul Comerțului.

În termen de 30 zile de la data înființării, potrivit legii, persoanele fizice au obligația să se înregistreze la organul fiscal în aa cărui rază teritorial își au domiciliul, conform art 82 din Legea 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala.

În ce privește veridicitatea afirmațiilor privind achiziționarea imobilelor din banii obținuți din meditații precizăm că aceasta excede atributiilor ANAF”, se arată in răspunsul primit de Vosganian.