11 abril 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

AMBASADA ROMÂNIEI ÎN SPANIA OFERĂ STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ABSOLVENȚII AFLAȚI LA ÎNCEPUT DE CARIERĂ

Studenţii, masteranzii, doctoranzii și absolvenţii aflaţi la început de carieră, cetăţeni români, pot efectua stagii de practică de până la 3 luni în cadrul Ambasadei României în Regatul Spaniei, timp în care pot dobândi experienţă în planul activităţii diplomatice, lucrând alături de diplomaţi şi sub îndrumarea acestora.

Stagiul se desfăşoară strict pe bază de voluntariat, nefiind remunerat. Stagiarii trebuie să îşi asigure singuri cheltuielile de întreţinere, cazare şi transport pe toată perioada stagiului la Madrid.

Durata stagiului poate fi de minim 1 lună şi de maxim 3 luni, fiind preferate stagii pe o durată mai mare în intervalul menţionat.

Programul zilnic de derulare a stagiului este programul de lucru al misiunii diplomatice. Ca urmare a cerinţelor speciale ale activităţii într-o ambasadă, stagiatura are loc în afara sistemului universitar de practică din Spania.

Toți cei interesați pot trimite dosarul la adresa madrid.comunitate@mae.ro, cu subiectul “Stagiu”, în care vor include următoarele documente:

  • Curriculum Vitae în limba română;
  • scrisoare de motivație, în care să fie prezentat succint scopul şi obiectivele principale pentru care se solicită stagiul de pregătire (copie scanată), în limba română;
  • scrisoare de recomandare din partea unui profesor/angajator (copie scanată) în limba română sau în limba spaniolă;
  • carte de identitate/paşaport (copie scanată).

 

Cunoaşterea foarte bună a limbilor română şi spaniolă este obligatorie (scris şi vorbit).

În cazul selecției dosarului, candidatul va fi supus unui interviu (întâlnirea va avea loc la sediul misiunii), fiind evaluat în funcție de istoricul academic/profesional și de cunoștințele de politică internă/ externă/ economică/ europeană deținute, specifice activității diplomatice