12 abril 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

AFLĂ CE TREBUIE SĂ FACI ÎN VEDEREA STABILIRII DREPTURILOR DE PENSIE

In ultimul timp primesc foarte multe solicitari cu privire la dreptul de pensionare din partea cetățenilor români stabiliți în Spania. Pentru a veni în sprijinul tuturor, vă voi prezenta pe scurt câteva aspecte importante care trebuiesc avute în vedere la solicitarea pensiei.

În vederea stabilirii perioadelor în care un lucrător beneficiază de dreptul la prestații contributive și a stabilirii pensiei comunitare, acesta beneficiază de aplicarea principiului totalizării drepturilor obținute în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European în care a cotizat pentru securitatea socială, fiecare țară acordând lucrătorului suma la care are dreptul ținând cont de cotizațiile realizate pe teritoriul său.

Pentru a avea drept la plata pensiei, persoana trebuie să fi contribuit cel puțin 15 ani, dintre care măcar ultimii 2 sa fie cuprinși în perioada de 15 ani dinaintea datei pensionării.

Pentru a primi o pensie integrală, un lucrător trebuie să fi plătit contribuții pentru pensie 35 de ani. La data întrunirii condiţiilor de pensionare, lucrătorul român care a desfăşurat activitate lucrativă pe teritoriul Spaniei va beneficia de totalizarea perioadelor de asigurare realizate în România şi Spania, în vederea stabilirii drepturilor de pensie.

Astfel cererile se depun la instituţia de la locul de reşedinţă astfel: – dacă solicitantul locuiește, în acest caz în Spania, cererea se depune la institutia din statul respectiv; – dacă solicitantul are domiciliul in România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparține cu domiciliul.

Instituţia de asigurări sociale din statul de domiciliu va transmite în celelalte state documentele necesare în vederea stabilirii drepturilor de pensie; la stabilirea drepturilor de pensie se au în vedere perioadele de asigurare realizate în ambele state iar drepturile se acordă proporţional cu perioada realizată în fiecare stat. Vă aștept cu întrebări în cazul în care doriți mai multe informații.

Avocat Alina Manuela Sasu Zaragoza

Telefon: 606012096

Email: alinasasu@icam.es