27 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

30 IULIE-ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA TRAFICULUI DE PERSOANE

Pe 18 decembrie 2013, prin Rezoluţia 68/192, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat data de 30 iulie drept Ziua mondială împotriva traficului de persoane, pentru ca nivelul de conştientizare cu privire la situaţia victimelor să crească şi pentru ca drepturile acestora să fie promovate şi apărate mai eficient.

La nivel global, 21 milioane de persoane cad victimă sclaviei moderne şi muncii forţate.  Profiturile generate de traficul de persoane se ridică la aproximativ 32 miliarde de dolari. 5,5 milioane de copii, traficaţi în întreaga lume, suferă violenţe şi abuzuri greu de imaginat. Prin intermediul acestor cifre cutremurătoare, organizaţiile internaţionale trag un semnal de alarmă ce nu poate fi ignorat, cu privire la amploarea şi gravitatea acestui flagel.

Pe 18 decembrie 2013, prin Rezoluţia 68/192, Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a proclamat data de 30 iulie drept Ziua mondială împotriva traficului de persoane, pentru ca nivelul de conştientizare cu privire la situaţia victimelor să crească şi pentru ca drepturile acestora să fie promovate şi apărate mai eficient.

Împinse de conflicte armate, de catastrofe naturale, de persecuţii ori de sărăcie, victimele traficului de persoane devin vulnerabile în faţa traficanţilor şi sunt ademenite cu promisiunea unei vieţi mai bune.  De fapt, destinul lor este pecetluit.  Ele devin, în mod tragic, o “marfă” pe piaţa mondială a sclaviei moderne, un produs vândut şi cumpărat cu cinism de către grupările de crimă organizată.

Perioada istorică actuală a adăugat fenomenului elemente de complexitate suplimentară, datorită creşterii libertăţii de circulaţie, dar mai ales datorită valului imens de migraţie înregistrat la nivel mondial.  În acest context, au putut fi identificate situaţii extrem de grave, în care victimele traficului de persoane sunt conaţionali ai noştri.  Fie că este vorba despre sclavia din unele exploatări agricole italiene, despre exploatarea în anumite abatoare din Germania, despre reţelele de prostituţie şi cerşetorie din Franţa, Marea Britanie ori Belgia, statul român are obligaţia de a interveni prompt şi ferm, în sprijinul cetăţenilor săi. Aceştia trebuie să fie informaţi, protejaţi şi susţinuţi în astfel de circumstanţe dramatice.  Cei vinovaţi de astfel de abuzuri trebuie să fie sancţionaţi.  Fenomenul traficului de persoane trebuie să fie prevenit şi stăvilit odată pentru totdeauna. Acţiunile recente ale autorităţilor române, în colaborare cu partenerii din celelalte ţări europene, demonstrează, de altfel, că ţara noastră îşi înţelege responsabilitatea faţă de propriii cetăţeni, ca şi amploarea extremă a flagelului.

În acest context, activitatea parlamentară pe tema traficului de persoane devine cu atât mai relevantă şi reflectă, în mod firesc, îngrijorarea publică şi interesul general în găsirea de soluţiilor adecvate şi de durată. Parlamentul României, prin intermediul Grupului pentru combaterea traficului de persoane, îşi va continua eforturile de monitorizare, de elaborare a unor rapoartelor anuale şi a propunerilor legislative corespunzătoare.

Totodată, Conferinţa Internaţionala privind combaterea traficului de persoane, pe care Grupul de lucru cu activitate specifică o va organiza la Bucureşti, în această toamnă, va oferi oportunitatea reală a unui dialog aplicat în această privinţă, atât prin prezenţa tuturor actorilor implicaţi la nivel naţional şi regional, cât şi printr-o prestigioasă listă de invitaţi din întreaga lume. Traficul de persoane este un fenomen global, el trebuie analizat şi definit ca atare, iar soluţiile pentru diminuarea sa şi pentru protejarea victimelor sale nevinovate pot fi găsite numai printr-un efort comun şi coordonat al comunităţii internaţionale.

 Angel TÎLVĂR

DEPUTAT PSD DE VRANCEA