18 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ROMÂNII CARE LUCREAZĂ ÎN STRĂINĂTATE TREBUIE SĂ DENUNȚE DACĂ ANGAJATORUL NU I-A ÎNREGISTRAT CONTRACTUL DE MUNCĂ SAU OBSERVĂ NEREGULI ÎN ACESTA

Românii care lucrează în străinătate și contractul lor de muncă nu a fost înregistrat sau acesta nu reflectă programul real de lucru, pot și trebuie să facă plângere la autoritățile din domeniul muncii din ţara unde lucrează.

Cel mai frecvent se prestează muncă la negru în construcții, prestări servicii, îndeosebi în serviciul domestic dar și în sectorul hotelier, comerțul stradal și în sectoarele greu accesibile cum sunt agricultura și exploatările forestiere.

Lucrătorul care prestează muncă la negru se lipseşte de mai multe beneficii, principalele dezavantaje fiind următoarele:

  • este lipsit de protecție socială, fiindu-i afectată pensia, siguranța materială a familiei și chiar sănătatea familiei sale;
  • nu va beneficia de asistență medicală gratuită, medicamentație gratuită sau compensată; – nu beneficiază de vechimea în muncă și în specialitate, deci nici de sporuri salariale determinate de vechime; – nu va primi pensie de limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, de invaliditate, dar nici ajutoare de boală, ajutor de deces, indemnizație de boală, indemnizație de șomaj etc; – nu va beneficia de reducerea normei de timp ca urmare a condițiilor de muncă și nici nu va avea dreptul la concediul legal de odihnă plătit sau la alte concedii legal reglementate pentru evenimente deosebite (căsătorii, deces, nașterea unui copil în familie);
  • nu are dreptul la indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii, boli profesionale și accidente de muncă;
  • nu va primi indemnizația pentru maternitate (concediu pre și post-natal), indemnizație pentru creșterea copilului sau pentru îngrijirea copilului bolnav;
  • nu exercită drepturile colective constituționale cum sunt: dreptul la asociere în sindicate, la negocierea contractului colectiv de muncă.

 

Firmele sau patronii împotriva cărora este depusă plângere legată de munca la negru sau neînregistrarea contractului de muncă sunt pasibili de amenzi usturătoare, dar și de plata datoriilor către lucrător și către bugetul de stat corespunzătoare perioadei în care aceste plăți nu au fost făcute.

ATENȚIE! O persoană care lucrează la negru şi încasează și ajutorul de șomaj poate fi dată în judecată pentru încasarea necuvenită a indemnizației de șomaj. În acest caz, firma care angajează la negru o astfel de persoană va fi sancționată cu amenzi.