29 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

PROIECTUL ANTREPRENOR ACASĂ SE EXTINDE. ACUM ROMÂNII DIN ÎNTREAGA LUME POT DEVENI BENEFICIARI

Proiectul «Antreprenor Acasă», din cadrul Diaspora Start Up își mărește aria de acoperire. Astfel, începând cu 18 iunie proiectul se adresează nu numai românilor rezidenți în Spania ci tuturor romanilor din Diaspora, care doresc să revină în România.

Obiectivele proiectului ”Antreprenor Acasă”:

Obiectiv general: Proiectul ”Antreprenor Acasă” își propune dinamizarea economică a comunităților de imigranți români stabiliți în diaspora, prin creșterea gradului de ocupare și auto-ocupare a forței de muncă.

Obiectivul general al proiectului se va realiza pe două direcții de acțiune: pe de o parte prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale a persoanelor din grupul țintă și pe de altă parte prin sprijinirea mobilității și motivarea grupului țintă în scopul întoarcerii în țara de origine si dezvoltarii unei afaceri  care să contribuie la dinamizarea economică a comunității din care provin.

Persoanele care intenționează să beneficieze de oportunitățile de formare în antreprenoriat și să înființeze întreprinderi în cadrul proiectului trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Intenționează să deschidă o afacere non-agricolă în mediul urban în România;
 • Au împlinit vârsta de 18 ani;
 • Dețin cetățenia română;
 • Fac dovada domiciliului sau rezidenței în afara granițelor României în ultimele 12 luni, anterior înscrierii în proiect;
 • Au studii de specialitate sau experiență într-un anumit domeniu sau experiență antreprenorială

 

Rezultate:

 • 340 de persoane care vor dobândi competențe antreprenoriale
 • 80 ore de formare antreprenoriala / cursant – on line prin intermediul platformei
 • 340 planuri de afaceri întocmite
 • 34 de planuri de afaceri selectate
 • subvenție maximă acordată pentru înființarea unei afaceri : 40.000 euro.

 

Planurile de afaceri vor fi selectate conform regulamentului de selecție. Suma va fi acordată în 2 tranșe: 75 % avans, după încheierea contractului de subvenție, 30 % după ce  va indeplini dovada veniturilor/ încasărilor ce vor trebui să fie egale cu 30 % din tranșa 1.

 

Condiții de eligibilitate pentru acordarea subvenției:

 • să fie eligibil din punct de vedere al conditiilor Ghidului de conditii specifice.

 

Fiecare cursant va trebui sa aiba varsta minima de 18 ani, domiciliul in zonele mai putin dezvoltate ale Romaniei ( exceptie Bucuresti / Ilfov ), sa prezinte copie de pe cartea de identitate / pasaport, dovada angajat/somer/ student, dovada rezidenta in diaspora de minim 12 luni, act de studii si completarea formularului de grup tinta.

 • angajarea a 2 persoane
 • mentinerea afacerii pana in luna octombrie 2020.

 

Pentru mai multe detalii , va rugam sa accesati site-ul proiectului: http://www.antreprenor-acasa.net/