27 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI ANUNȚĂ ÎNFIINȚAREA CENTRELOR COMUNITARE

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni anunță adoptarea proiectului de modificare a legii privind înființarea centrelor comunitare, în preambulul zilei de 28 mai, Ziua Românilor de Pretutindeni.

În acest sens, românii de pretutindeni care își unesc forțele și solicită statului român, atât prin misiunile diplomatice existente pe teritoriul statului de reședință, precum și prin Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, crearea unui centru comunitar, vor avea oportunitatea de a materializa proiecte educaționale, sociale, de informare cu privire la
drepturile pe care le au în afara granițelor în calitatea lor de cetățeni europeni, proiecte cu impact asupra comunitățiilor românești în ansamblu.

Înființarea centrelor intră în responsabilitatea MRP, cu sprijin din partea MAE, pe baza acordurilor internaționale încheiate în acest sens cu fiecare stat în care se intenționează demararea unui astfel de centru comunitar.

Un aspect important îl reprezintă oportunitatea de a completa o cerere de înregistrare la misiunea diplomatică cu opțiunea de a solicita înființarea unui centru comunitar. Este necesar ca cererea să fie semnată de cel puțino treime dintr-un minimum de 5.000 de cetățeni înregistrați la misiunile diplomatice și, după caz, la oficiile consulare are României din statul respectiv. Modelul cererii a fost propus în proiectul de lege.

MRP și MAE propun zonele și numărul de centre comunitare care pot fi înființate în funcție de următorii factori:

– distanța mare față de misiuni diplomatice, oficii consulare, ori institute culturale românești care îngreunează accesul comunității la o prezență instituțională românească

– numărul de cetățeni români din regiunea în care va funcționa centrul comunitar românesc

Atribuțiile și, dacă este cazul, personalitatea juridică a centrelor comunitare vor fi reglementate prin tratatele internaționale în baza cărora statele de reședință își dau acordul pentru înființarea centrelor.

Centrele comunitare au drept scop asigurarea coeziunii comunităților de români din afara granițelor țării, reprezentativitatea acestora, organizarea de proiecte și programe cu caracter cultural, educativ, artistic în scopul promovării realităților istorice, a tradițiilor, a obiceiurilor, valorilor naționale și a identității lingvistice. Centrele comunitare românești pot avea rol de facilitare a cooperării sectorial, dintre România și statele de reședință, cu participarea membrilor comunității românești din statele respective.

Centrele comunitare vor beneficia de sprijin financiar sau material pentru desfășurarea acțiunilor, pentru achiziționarea și distribuirea de manuale, cărți de specialitate, cărți de lectură, pentru desfășurarea unor cursuri educaționale în limba română, organizarea de evenimente cu caracter artistic, religios, sportiv, etc.

Centrele comunitare românești vor fi finanțate din bugetul MRP, donații, sponsorizări sau orice alte surse legal constituite. Directorul centrului este numit de către ministrul pentru românii de pretutindeni, cu avizul ministrului afacerilor externe, iar restul personalului poate fi contractat de pe plan local, din rândul comunității românești, cu respectarea legislației statului de reședință.