23 abril 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

MAI PUŢINE TAXE CONSULARE. LISTA TAXELOR CONSULARE ELIMINATE

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a semnat în 6 ianuarie decretul pentru promulgarea Legii 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Referitor la eliminarea taxelor consulare, Legea 1/2007 prevede la art. IX:

În anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, literele A punctele 1 si 2, C punctele 1-12, D si E punctele 4-8 se abroga.

 

Aveţi mai jos, scrise cu roșu, taxele consulare eliminate:

 

Nr. crt. Denumirea serviciilor Taxa în euro
A. Documente de identitate şi călătorie
 1 Înregistrarea cererii de eliberare a unei cărţi de identitate sau a unei cărţi electronice de identitate

15

 2 Eliberarea unui paşaport sau a unui titlu de călătorie

40

3

Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu electronic

59

4

Contravaloarea blanchetei unui paşaport simplu temporar

20

5

Contravaloarea blanchetei unui titlu de călătorie pentru cetăţeni români, precum şi a unui titlu de călătorie pentru străinii care beneficiază de statutul de refugiat sau de protecţie subsidiară acordate de România şi pentru membrii de familie ai acestora, în cazul cărora s-a solicitat reunificarea familiei

5,2

B. Vize

1

Viza de tranzit aeroportuar

60

2

Viza de tranzit

60

3

Viza de scurtă şedere

60

4

Viza de lungă şedere

120

C. Servicii notariale
 5 Redactarea, autentificarea şi revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia:
– un exemplar 
– pentru fiecare exemplar în plus
 

40

10

 6 Legalizarea semnăturii traducătorului

40

 7 Legalizarea unei copii de pe înscrisuri

10

 8 Legalizarea semnăturii de pe un înscris sub semnătură privată

30

 9 Legalizarea sigiliului şi semnăturii Ministerului Afacerilor Externe român, aplicate pe un act oficial eliberat de autorităţile române care urmează să fie folosit în străinătate, sau a sigiliului şi semnăturii de pe un act oficial străin, care urmează să producă efecte juridice în România

30

 10 Legalizarea sigiliului şi semnăturii autorităţilor competente străine de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială şi de pe orice alt document cerut la exportul şi importul mărfurilor din şi în România, în funcţie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:
– pentru valori de până la 50.000 euro
– pentru valori între 50.001-100.000 euro
– pentru valori între 100.001-500.000 euro
– pentru valori între 500.001-1.000.000 euro
– pentru valori peste 1.000.000 euro
 

300
 600
 900
 1.500
3.500+0,1% din valoare

 11 Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină

10

 12 Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină

30

 13 Legalizarea traducerii efectuate

20

 14 Certificarea unor fapte constatate personal de funcţionarul consular

20

 15 Eliberarea unui certificat de cutumă

30

 16 Primirea în depozit a înscrisurilor şi a documentelor prezentate de părţi

30

17

Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă, sau prelungirea valabilităţii actului de convenţie al unei nave

30

18

Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini

30

19

Eliberarea permisului provizoriu de naţionalitate, pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa

300

D. Servicii de stare civilă
 1 Înregistrarea căsătoriei la misiunile diplomatice şi oficiile consulare române

90

 2 Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine

90

 3 Înscrierea unui certificat de naştere sau de căsătorie străin în registrele de stare civilă româneşti, peste termenul de 6 luni de la data înregistrării naşterii/căsătoriei la autorităţile străine

135

 4 Procurarea unui duplicat al unui certificat de stare civilă românesc sau a unui extras multilingv al unui act de stare civilă românesc

45

 5 Înregistrarea cererii de înscriere a unei menţiuni pe marginea unui act de stare civilă românesc

30

 6 Eliberarea unui extras de stare civilă

30

E. Servicii diverse

1

Înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetăţeniei române în condiţiile art. 10 alin. (1) din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

60

2

Înregistrarea cererii de renunţare la cetăţenia română

600

3

Înregistrarea cererii de verificare a statutului juridic al unei persoane fizice în raport cu statul român

30

 4 Eliberarea dovezii de cetăţenie

10

 5 Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar din ţară sau din străinătate

30

 6 Verificarea autenticităţii unui permis de conducere românesc

30

 7 Intermedierea procedurii de apostilare sau supralegalizare a unui act oficial

30

 8 Alte servicii consulare care nu sunt incluse în prezenta listă

30