2 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ÎNSCRIEȚI-VĂ ÎN REGISTRUL ELECTORAL PÂNĂ ÎN LUNA SEPTEMBRIE!

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că, până la data de 1 august 2016, au fost validate 4.616 cereri de înscriere în Registrul electoral depuse de alegătorii români cu domiciliul sau reședința în străinătate.

Dintre acestea, 3.703 menționează opțiunea pentru votul prin corespondență, iar 913 pentru votul în secțiile de votare. Cele mai multe cereri de înscriere în Registrul electoral pentru votul prin corespondență provin de la cetățeni din Spania — 1.740, Italia — 913, Franța — 148, Germania — 122, Belgia—106, Regatul Unit — 103 și Australia — 78.

Pot vota în străinătate la alegerile parlamentare cetăţenii români care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; [Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 208/2015] 
  • au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în ziua alegerilor inclusiv; [Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 208/2015] 
  • nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă. [Art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 208/2015]

 

Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu, şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile.

Documentele care atestă reşedinţa în străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor externe, prin ordin. [Art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]

Pot vota în străinătate şi:

  •  personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
  • membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii de calculator, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; 
  • militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate;
  • candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării. 

 

VOTUL PRIN CORESPONDENTA

Înscrierea în Registrul electoral se face în baza unei cereri scrise, datate și semnate, depuse personal sau transmise prin poștă către misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau reședință, la care se anexează o copie a pașaportului cu menționarea statului de domiciliu, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește dreptul de ședere, eliberat de autoritățile străine.

[embeddoc url=»https://gazetadespania.es/wp-content/uploads/2016/07/cerere_inscriere_vot_in_strainatate.pdf» width=»50%» download=»all» viewer=»google»]

VOTUL ÎN CADRUL SECȚIEI DE VOTARE

Alegătorii români cu domiciliul sau reședinţa în străinătate care nu au optat pentru votul prin corespondenţă pot vota la secția de votare din apropierea domiciliului sau reședinței, dacă sunt înscriși în Registrul electoral sau la secţiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate, dacă nu sunt înscriși în Registrul electoral.