23 abril 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

GRUPUL DE LUCRU INTERINSTITUŢIONAL PENTRU COPIII CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ÎŞI CONTUREAZĂ POZIŢIILE

Marţi, 13 septembrie a.c., a avut loc, la Palatul Cotroceni, cea de-a doua întâlnire a întregului Grup de Lucru interinstituțional dedicat situației copiilor ai căror părinţi muncesc în străinătate—42 de instituţii şi organizaţii.

Deoarece din discuţii au reieşit multe recomandări şi soluţii, următorul pas constă în analizarea acestora de către toate instituţiile reprezentate în Grupul de Lucru, astfel încât raportul final să conţină propuneri şi modificări legislative care să fie asumate, realiste şi posibil de implementat.

Grupul de Lucru este constituit din reprezentanţi ai Administrației Prezidențiale (Departamentele Educație și Cercetare, Sănătate Publică și Relația cu Românii din Afara Granițelor – care a inițiat demersul), Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (DPRRP/MAE), Ministerele Educației şi Cercetării Ştiinţifice, Sănătății, Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Justiției, Finanțelor Publice, Fondurilor Europene, Consultare Publică și Dialog Civic, Cancelaria Prim-ministrului, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului (ANPDCA), Serviciul Public Local de Asistenţă Socială (SPLAS) din Petroşani şi Târgovişte, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), Institutul Național de Statistică (INS), Institutul de Cercetări Juridice, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi (ANES),

Consiliul Naţional de Combatere a Discriminării (CNCD), Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog (CNSMLA), Patriarhia Română, Episcopia Ortodoxă Romană din Italia, Universitatea de Studii din Pavia Italia, Şcoala Gimnazială nr. 1 “Sfinţii Voievozi” din Bucureşti, TVR, dar și organizații neguvernamentale printre care Asociația Femeilor Românce din Italia (ADRI), Salvați Copiii, Alternative Sociale, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii, Asociația Comunelor din România, Asociaţia Medicilor de Familie din România, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice, Biblionet, Fundaţia Terre des Hommes, Fundația Apel Ro, Comitetul CIAO Romania, Fundația Schottener, Confederația Generală Italiană a Lucrătorilor, Asociația Latină ITAL UIL, EXOD 2.0., cabinetul de psihoterapie The Wings, precum și organizații internaționale cum ar fi UNICEF și Organizaţia Internațională pentru Migraţie (OIM).