23 mayo 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

DIASPORA RESTART – UN NOU ÎNCEPUT!

S-a lansat proiectul «Diaspora ReSTART», cod MySMIS 107561. Proiectul, având ca beneficiar Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, iar ca parteneri Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, SC Global Commercium Development SRL, Fundația C.A.E.S.A.R. și Metodo Estudio Consultores SL, se desfășoară în perioada septembrie 2017 – septembrie 2020. Valoarea totală a proiectului este de 17.081.480,70 lei, din care 16.967.742,36 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă.

Proiectul, cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, are ca obiectiv încurajarea antreprenorialului din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil nonagricol în mediul urban, asigurarea funcţionării acestora şi crearea de noi locuri de muncă în România (toate zonele, cu excepția Municipiului București și a județului Ilfov).

Cetățenii români care au peste 18 ani și au locuit în ultimele 12 luni în străinătate, au posibilitatea să primească până la 40.000 de euro nerambursabili pentru a-și înființa o afacere non-agricolă, în mediul urban.

Prin acest proiect 400 de persoane vor beneficia gratuit de cursuri online de formare antreprenorială, se vor infiinta 60 de firme si se vor crea cel puțin 120 de locuri de muncă, având un impact pozitiv asupra mediului de afaceri din România și asupra nivelului de trai al populației.

roiectul se adresează în principal românilor din Spania, Anglia, Germania și Franta, dar și din alte țări din Europa de Vest.

Conform Institutului Spaniol de Statistică, la nivelul anului 2015, în Spania se aflau peste 900.000 de cetățeni români, iar în iunie 2016, conform Ministerului Muncii și Asigurărilor Sociale, aproximativ 995.000 de persoane.

Proiectul promovează ca principiu general egalitatea de șanse și non-discriminarea, permițând recrutarea și implicarea în echipa proiectului a tuturor persoanelor, indiferent de naționalitate, sex, rasă sau origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu.

Date de contact: Global Commercium Development SRL – Flavius Sava, telefon: +34 642781875, e-mail:
proiect.savaflavius@gmail.com