1 diciembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

TELENOVELA CONGRESULUI ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI CONTINUĂ, EPISODUL ”SE FACE”

Prima edițíe a Congresului Romanilor de Pretutindeni trebuia sa aibe loc, conform legislaíei in vigoare, in anul 2007. Au trecut de atunci nouă ani iar Congresul a devenit o adevărată telenovelă.

Ceea ce trebuia sa fie un for decizional al Românilor de peste hotare, din cauza amatorismului, a nepriceperii sau a intereselor, a ajuns un bâlci. Ultima dovadă este termenul anunțat de depunere a candidaturilor. Adică, nu facem nouă ani nimic dar anunțăm in 5 mai că pe 12 mai trebuiesc depuse dosarele de candidatură împreuna cu listele de semnături(minim 500), liste a căror cerințe s-au modificat la rândul lor, așadar, cei care deja strângeau semnături trebuie să știe că s-a mai adăugat o cerere și anume adresa semnatarului.  Iata câteva detalii ale Congresului, transmise de Mihai Aurelian, parlamentar de Diaspora.

În urma conferintei de presa de ieri, 05 mai 2016, a fost anunţată convocarea primei reuniuni a Congresului Românilor de Pretutindeni, care se organizează sub egida Parlamentului României, în perioada 24 -25 iunie 2016.

Potrivit memorandumului intern a şedinţei comune a Birourilor Permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, categoria de cheltuieli propusă pentru a fi supusă aprobării, suportată de organizatori, oferită participanţilor la Congres, reprezintă„cazarea pentru 2 zile; transport intern la activităţile din program în relaţie cu hotelurile la care organizatorii efectuează rezervarea; mese şi /sau acţiuni protocolare prevăzute în program; spaţii, servicii şi, dup caz, logistică necesară bunei desfăşurări a activităţilor prevăzute în program”.

Totodată, participanţii la Congresul Românilor de Pretutindeni, viitorii delegaţi, au la dispoziţie termenul de 12 mai, orele 24:00, ca dată limită pentru punerea la dispoziţie a următoarelor documente:

a) o solicitare de reprezentare a comunităţii româneşti din statul de reşedinţă, în nume propriu, însoţită de următoarele documente:

– copie a unui act de identitate valabil al candidatului, emis de autorităţile statului de cetăţenie;
– copie a actul de rezidenţă/domiciliu atestând rezidenţa în statul pentru care se depune candidatura;
– declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr. 1 a Metodologiei privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni, denumită în continuare Metodologie;
– declaraţie pe proprie răspundere prevăzută în Anexa nr. 2 a Metodologiei;
– lista de susţinători prevăzută la art. 5 alin.(1) din Metodologie.

b) o listă de minimum 500 de susţinători unici din statul de reşedinţă, care fac parte din categoria românilor de pretutindeni*, în sensul prevăzut de Legea nr. 299/2007, republicată , conform prevederilor art.5 alin.(3) din Metodologie;

 c) Ca un reprezentant să poată deveni delegat la Congresul pentru Românii de Pretutindeni, trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani la data depunerii candidaturii, să nu facă parte din nici un partid politic şi să nu fie funcţionari publici angajaţi ai statului român care desfăşoară activităţi în străinătate, adică personal contractual, persoane care deţin funcţii instituţionale sau colaboratori şi salariaţi ai acestora.

Listele de semnături pentru susţinerea delegatului, pot fi semnate de susţinători unici, doar pentru acel delegat, în sensul art. 5 din Metodologia privind organizarea alegerii delegaţilor la Congresul Românilor de Pretutindeni.

Modalitatea de transmitere a documentaţiei se poate efectua fizic prin două modalităţi:

1) prin corespondenţă poştală

2) prin transmiterea documentaţiei în format electronic (documente scanate), urmând ca în termen de două zile lucrătoare, aceasta să fie depusă la poştă, în vederea transmiterii în format original, la o adresă de email şi poştă care va fi comunicată ulterior.

Deputat Mihai Aurelian
Secretariatul tehnic al Congresului Românilor de Pretutindeni

Sursa: Gazeta Romaneasca