25 septiembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

ŢARA ARDE ȘI BABA SE PIAPTĂNĂ. PROIECTUL PRIN CARE MORȚII VOR FI ÎNMORMÂNTAȚI CU BRĂȚĂRI DE IDENTIFICARE

Ţara arde şi baba se piaptănă sau chelului tichie de margaritar îi trebuie…Pe site-ul Ministerului Sănătăţii se află în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern, în care se arată că persoana decedată va fi înmormântată purtând, obligatoriu, la mâna dreaptă o brăţară cu date de identificare ale firmei de pompe funebre care a acordat îngrijirile mortuare.

Ministerului Sănătăţii a postat în dezbatere publică o hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor Tehnice ale serviciilor funerare, înhumării, transportului şi deshumării cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane, dar şi a criteriilor profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare.

«O brăţară cu datele de identificare ale firmei de pompe funebre care a acordat serviciile funerare, îngrijirile mortuare şi serviciile de tanatopraxie este obligatorie şi se aplică pe mâna dreaptă a decedatului», se arată în document.

Iniţiatorii proiectului justifică măsura prin faptul că o astfel de brăţară ar lămuri situaţiile în care există sesizări ulterioare, eventual suspiciuni, din partea rudelor celui decedat, cum ar fi cele legate de serviciile de îmbălsămare.

Potrivit proiectului de Hotărâre, agenţii economici care prestează servicii funerare vor fi obligaţi «să păstreze şi arhiveze contractele de prestări servicii şi copii ale documentelor fiscale timp de 5 ani».

Soluţiile folosite la conservarea cadavrului, dar şi cele pentru îmbălsămare, trebuie să fie din cateoria biocidelor, avizate şi autorizate. În cazul în care persoana decedată este înhumată, firma de pompe funebre are obligaţia «să pună eşantioane din aceste substanţe în flacoane din material plastic de minim 10 ml, etichetate, alături de defunct în sicriu.»

În cazul persoanelor decedate prin boli infecţioase, administratorul cimitirului unde sunt înhumate trebuie să păstreze o evidenţă a acestora. Totodată, în spitale şi în cimitire va fi interzisă orice formă de publicitate pentru firmele ce prestează servicii funerare.

«În unităţile sanitare şi instituţiile de medicină legală se interzic înfiinţarea şi funcţionarea spaţiilor pentru prestări de servicii funerare, cu excepţia spaţiilor necesare derulării formalităţilor, iar personalului instituţiilor respective i se interzice să influenţeze rudele persoanei decedate în alegerea prestatorului de servicii funerare», se mai arată în proiectul de Hotărâre.