22 septiembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

PROIECTE DE PREVENIRE A CONSUMULUI DE DROGURI, PENTRU ELEVII DIN BRĂILA

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Brăila, a iniţiat, la debutul anului şcolar în curs, două proiecte de prevenire a consumului de alcool, tutun şi droguri ilegale, adresate elevilor de gimnaziu şi liceu din municipiul Brăila.

În prezent, a fost finalizată implementarea, în mediul şcolar gimnazial, a proiectului de prevenire a consumului de tutun şi alcool „Adolescenţă fără dependenţă” – ediţia a V-a, şi continuă implementarea, în mediul şcolar liceal, a proiectului „Substanţele noi cu proprietăţi psihoactive – un pericol real”, care va fi finalizat în iunie 2016.

Proiectul „Adolescenţă fără dependenţă” – ediţia a V-a s-a desfăşurat în parteneriat cu Serviciul de Probaţiune Brăila, Societatea Naţională de Cruce Roşie – Filiala Brăila şi Şcolile Gimnaziale „Anton Pann” şi „Mihail Sadoveanu”. Beneficiarii direcţi ai proiectului au fost elevii cu vârsta între 12-14 ani, din toate clasele a VII-a şi a VIII-a din unităţile de învăţământ implicate în proiect, totalizând un număr de 114 elevi şi 8 cadre didactice.

Obiectivul urmărit a fost realizat prin informarea-educarea-conştientizarea copiilor cu privire la efectele negative ale consumului de alcool şi tutun în plan personal şi social, precum şi identificarea unor alternative sănătoase de petrecere a timpului liber. Totodată, elevii au avut oportunitatea să însuşească tehnici de prim ajutor în caz de urgenţă, prezentate de reprezentantul Societaţii Naţionale de Cruce Roşie – Filiala Brăila.

Feedback-urile grupului ţintă au fost culese prin intermediul chestionarelor autoaplicate. Concluziile formulate în urma analizării lor au condus la oportunitatea derulării unor astfel de intervenţii tematice.
Proiectul „Substanţele noi cu proprietăţi psihoactive – un pericol real” se desfăşoară în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevi din clasele a IX-a – a XII-a, din colegiile şi liceele din Brăila, pe parcursul anului şcolar 2015-2016. De la iniţierea acestuia şi până în prezent, au fost informaţi 768 elevi din 36 de clase (a IX-a şi a XII-a) şi 40 de cadre didactice din Liceele Teoretice „Nicolae Iorga”, „Panait Cerna”, „Mihail Sebastian” şi Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”.

Obiectivul proiectului constă în creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare din liceele brăilene, în vederea neînceperii consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, prin activităţi desfăşurate în cadrul temelor obligatorii de la orele de dirigenţie, sub forma unor dicuţii interactive cu elevii, dezbateri pe tema efectelor acestor droguri (aşa-numitele „etnobotanice”), precum şi prin prezentarea unor materiale video specifice pe marginea temei abordate.

Totodată, în cadrul activităţilor de prevenire, grupul ţintă este informat despre serviciile oferite de CPECA, unde pot beneficia de asistenţă gratuită şi confidenţială pentru probleme legate de dependenţă (alcool, tutun, droguri ilegale), conform standardelor naţionale de asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri

Aceste demersuri informativ-educative au ca scop întărirea factorilor de protecţie şi diminuarea factorilor de risc în ceea ce priveşte debutul timpuriu în consumul de droguri.

Studiile epidemiologice au oferit informaţii suficiente pentru a demonstra că intensitatea şi frecvenţa consumului şi consumului problematic de droguri, precum şi dezvoltarea dependenţei, vor fi mai mari cu cât vârsta de debut este mai mică.

Obiectivele urmărite s-au centrat pe dezvoltarea de norme sociale contrare consumului de droguri, corectarea percepţiilor eronate sau mitice, mituri de multe ori populare în rândul grupului ţintă (ex. percepţia în rândul adolescenţilor despre caracterul universal şi normativ al consumului de alcool şi tutun), antrenarea în abilităţi de rezistenţă faţă de presiunile promovării consumului, utilizând metode interactive agreate de elevi.

Factorii de risc, consideraţi prioritari în cadrul acestor proiecte – angajamentul scăzut faţă de şcoală, asocierea cu colegi care consumă droguri, atitudini favorabile consumului, debutul timpuriu în consumul de tutun şi alcool – chiar dacă sunt dificil de modificat/controlat pe termen scurt, pot fi premisa căutării unor factori de protecţie, care întăresc rezistenţa persoanelor supuse situaţiilor de risc, acţionând ca elemente de protecţie faţă de potenţialele răspunsuri problematice.