29 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

POȘTA ROMÂNĂ CREȘTE TARIFUL

Compania Naţională Poşta Română a anunţat că la 1 martie va creşte tariful pentru trimiterea de colete poştale interne de la 1,2 lei la 4,3 lei/trimitere, în timp ce taxa pe fiecare kilogram sau fracţie de kilogram se va diminua de la 1,2 lei la 0,5 lei/kilogram.

Compania va mai modifica și structura tarifară a trimiterilor retur, având ca obiect coletele poștale cu greutate până la 10 kilograme inclusiv, prin introducerea, pe lângă tariful pe fiecare kilogram sau fracție de kilogram 0, lei, a unui tarif fix/trimitere de 1,5 lei/trimitere.

Modificările făcute de Poșta Română au avut la bază acoperirea costurilor generate de prestarea serviciilor poștale interne din sfera serviciului poiștal universal și au fost aprobate de ANCOM.

Totodată, Poşta Română a eliminat tarifarea diferenţiată pentru Europa/Restul lumii, în cazul trimiterilor prioritare.