1 julio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

PARTICIPAREA AMBASADORULUI ROMÂN LA SLUJBA DE PAȘTE OFICIATĂ LA CAPELANIA ROMANO-CATOLICĂ ROMÂNEASCĂ DIN MADRID

Duminică 27 martie a.c., ambasadorul României în Spania, dl. Ion Vîlcu, a participat alături de comunitatea românilor romano-catolici din Madrid la Slujba de Paște oficiată la Capelania Romano-Catolică românească din Madrid, răspunzând invitației adresate de preotul Leonard Diac și de comunitatea respectivă de credincioși.

La finalul slujbei religioase ambasadorul României a adresat un mesaj de felicitare cu ocazia Paștelui catolic celor aproximativ 200 de enoriași români prezenți la slujbă, prilej cu care a subliniat importanța primordială pe care Ambasada și Consulatul din Madrid o oferă acordării de asistență și servicii de specialitate compatrioților rezidenți în Spania și cultivării unui dialog deschis și sistematic cu membrii comunității românești. A menționat prioritatea maximă acordată în timpul mandatului său modernizării serviciilor consulare oferite de Ambasadă, ce s-a reflectat inclusiv în mutarea Consulatului din Madrid într-o locație modernă și adecvată pentru prestarea unor servicii eficiente și performante și a evidențiat rolul și contribuția deosebită a comunității la dezvoltarea relațiilor româno-spaniole în ansamblu.

Dialogul cu membrii comunității a continuat, după slujbă, într-un cadru informal, ambasadorul Ion Vîlcu prezentând, ca răspuns la întrebările și comentariile formulate de unii dintre compatrioții prezenți, o parte din îmbunătățirile implementate în funcționarea Secției Consulare în ultimii ani și punctând o serie de aspecte de actualitate privind modificările legislative referitoare la organizarea votului în străinătate la alegerile parlamentare din acest an.


 

bandera-espanaLa asistencia del embajador rumano a la Misa de Pascua oficiada en la Capellanía Romano-Católica rumana de Madrid El domingo 27 de marzo, el embajador de Rumanía en España, D. Ion Vîlcu, ha asistido junto a la comunidad de los rumanos romano-católicos de Madrid a la Misa de Pascua oficiada en la Capellanía Romano-Católica rumana de Madrid, contestando a la invitación lanzada por el párroco Leonard Diac y la comunidad de creyentes.

Al finalizar la misa, el embajador de Rumanía dirigió un mensaje de felicitación para la Pascua católica a los aproximadamente 200 feligreses rumanos presentes en la misa, ocasión con la cual ha subrayado la importancia que la Embajada y el Consulado de Madrid conceden a la asistencia y servicios profesionales ofrecidos a los compatriotas residentes en España y al mantenimiento de un diálogo abierto y sistemático con los miembros de la comunidad rumana. Mencionó la prioridad máxima que representó durante su mandato la modernización de los servicios consulares ofrecidos por la Embajada, lo que se reflejó inclusive en el traslado del Consulado de Madrid en una ubicación moderna y adecuada para la prestación de servicios eficientes y profesionales y puso de relieve el papel y la importante contribución de la comunidad en el desarrollo de las relaciones rumano-españolas en su conjunto.

El diálogo con los miembros de la comunidad ha continuado, después de la misa, en un ámbito informal en el cual el embajador Ion Vîlcu ha presentado, respondiendo a las preguntas y comentarios realizados por algunos de los compatriotas presentes, algunas mejoras implementadas en el funcionamiento de la Sección Consular en los últimos años y señalando una serie de novedades relacionadas con las modificaciones legislativas sobre la organización del voto en el extranjero para las elecciones parlamentarias de este año.

 

Biroul de presă / Oficina de prensa, 28.03.2016