23 septiembre 2023

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

PARTICIPAREA AMBASADEI ROMÂNIEI LA MADRID, LA SPECTACOLUL FOLCLORIC ”DESCOPERĂ ROMÂNIA-OBICEIURI ȘI TRADIȚII”

Primul colaborator al Ambasadei României la Madrid, dl. Ilie Bănică, a participat, la 19 septembrie a.c., în localitatea Tres Cantos, la spectacolul folcloric „Descoperă România – Tradiții și obiceiuri”, organizat de Asociaţia „Românii Uniţi din Tres Cantos”.

Din partea autorităţilor locale a fost prezent primarul localităţii, dl. Jesús Moreno García, şi trei consilieri municipali. Spectacolul a inclus evoluţii ale „Grupului vocal – Parla, soliști de muzică populară românească” şi formației „8 de pică”, precum şi videoclipuri despre tradițiile și obiceiurile românești. La finalul spectacolului cei prezenţi au degustat produse tradiţionale româneşti.

În intervenţia sa, reprezentantul misiunii diplomatice române a salutat acţiunea, încurajând şi susţinând demersurile vizând promovarea culturii, tradiţiilor și imaginii României în Spania. În context, a reliefat buna integrare a comunităţii româneşti şi aprecierea de care se bucură cetăţenii români din partea autorităţilor şi opiniei publice din Spania.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

bandera-espanaTres Cantos, 19 septembrie 2015 / La Embajada de Rumanía estuvo presente en el evento folclórico “Descubre Rumanía – Tradiciones y costumbres”, Tres Cantos, 19 de septiembre de 2015

El primer colaborador de la Embajada de Rumanía en Madrid, D. Ilie Bănică, estuvo presente el 19 de septiembre, en el municipio de Tres Cantos, en el evento folclórico „Descubre Rumanía – Tradiciones y costumbres” organizado por la Asociación de los Rumanos Unidos de Tres Cantos.

Por parte de las autoridades españolas estuvieron presentes el alcalde de la localidad, D. Jesús Moreno García, y tres concejales municipales. El evento incluyó actuaciones del „Grupo vocal – Parla, cantantes de música popular rumana” y del grupo „8 de picas”, así como la proyección de videos sobre las tradiciones y costumbres rumanas. Al final del evento los asistentes pudieron degustar productos tradicionales rumanos.

En su intervención, el representante de la misión diplomática rumana saludó el evento, animando y apoyando las acciones de promoción de la cultura, tradiciones e imagen de Rumanía en España. En este contexto, ha evidenciado la buena integración de la comunidad rumana y el aprecio del que gozan los ciudadanos rumanos por parte de las autoridades y de la opinión pública de España.

Biroul de Presă / Oficina de Prensa, 19.09.2015