30 junio 2024

Gazeta de Spania

Aducem România mai aproape de tine!

MARIUS VILI SÂRBU, AVOCAT: DIVORȚUL CETĂȚENILOR ROMÂNI ÎN SPANIA

Nu puține sunt nelămuririle și consultațiile pe aceasta temă având in vedere noile realități sociale si economice prin care o familie trece prin complexa schimbare de domiciliu din România în Spania. Conflictele de viziune, valori și neconcordanțele personale conduc la ruptura legăturilor sentimentale și a pilarilor fundamentali care țin unită familia.

Atunci apare intrebarea “pot divorța in Spania sau este nevoie să introduc acțiunea în România?”.

Raspunsul este DA – se poate solicita divorțul pe teritoriul Spaniei. Divorțul pe teritoriul spaniol poate fi solicitat să se pronunțe între:

  1. Cetățeni români casatoriți în România;
  2. Cetățeni români căsătoriți în Spania la sediul consulatului;
  3. Cetățeni români căsătoriți în orice stat;
  4. Cetățean român și spaniol;
  5. Cetățean român și persoana cu orice altă cetățenie.

Pentru a putea prezenta o plângere de divorț in Spania, o condiție de bază este ca de la data incheierii căsătoriei să fi trecut mai mult de 3 luni. Spre diferență de România, procedura spaniola este mult mai agila si cu infățisări ale partilor reduse la minim. De regulă, părțile se infățisează o singură dată în fața instanței indiferent că divorțul este de comun acord sau in contradictoriu.

In cazul familiilor fără copii, procedura divorțului este destul de simplă, in sensul prin prezentarea certificatului de căsătorie și a domiciliului (rezidenței) din Spania este suficient ca divorțul să fie pronunțat. Refuzul unei părți de a se divorța nu este relevant, în sensul că este suficient ca unul să solicite divorțul pentru ca acesta să fie admis.

În Spania divorțul nu se pronunță din culpa unuia sau altuia dintre soți, vinovația fiind înlăturată din acest tip de procedură, fiind cosiderată desuetă figura culpei și, în special, lipsită de relevanță.

Solicitarea divorțului nu se poate face personal. Persoana care solicită divorțul trebuie să fiereprezentată de avocat și procurador în mod obligatoriu. În cazul în care există copii minori, interesele acestora sunt reprezentate de către procuror, care este prezent la ședința de judecată fără absolut nicio excepție. Procurorul este cel care urmărește dacă masurile din solicitarea de divorț sunt în interesul minorilor, iar în cazul contrar, propune ceea ce consideră pertinent pentru ca aceștia să fie protejați de ruptura dintre părinți.

Asemănător procedurii din România și in Spania sunt 2 tipuri de divort:

  1. De comun acord si
  2. Contencios (in contradictoriu)

Efectele divorțului pronunțat de către instanțele spaniole sunt perfect valabile în România, însă este necesar ca posterior rămânerii definitive a sentinței de divorț să fie solicitată recunoașterea sentinței spaniole în România. Instanța din România este cea care va notifica Registrului Civil divorțul dintre soți.

Efectele sentinței de divorț pot fi executate pe întreg teritoriul Uniunii Europene, respectând normele procedurale ale fiecărui stat. În Spania, sentința se execută de către judecătoria care a pronunțat divorțul, iar în România se poate solicita direct executorului judecătoresc respectarea măsurilor acesteia. În Spania nu există figura executorului judecătoresc conform principiului „judecătorul judecă si execută lucrul judecat.”

MARIUS VILI SARBUAvocat Colegiul de Avocați Madrid